Ylilääkäri, Ikääntyneiden palvelut Turun avoterveydenhuolto

Hakuaika päättyy  31.7.2024 14:00

Tässä geriatrille hieno mahdollisuus päästä kehittämään ja johtamaan ikääntyneiden hoitoa ja palveluja avoterveydenhuollon parissa!

Haemme ylilääkäriä vakituiseen virkaan 2.9.2024 alkaen (tai sopimuksen mukaan) Ikääntyneiden palveluihin Turkuun.

Ylilääkärinä vastaat kotihoidon sekä asumispalveluiden lääkäripalveluiden järjestämisestä ja toimit yksikön lääketieteellisenä asiantuntijana ja lähiesihenkilönä 19 lääkärille, jotka työskentelevät kotihoidon eri toimipisteissä Turussa ja turkulaisissa palvelutaloissa. Lääkärit työskentelevät tiimien sairaanhoitajien työpareina ja tekevät mm. ensikäyntiarvioita, määräaikaiskontrolleja ja erilaisia lausuntoja sekä hoitavat akuutteja sairauksia. Toimintaamme kuuluu myös kotiutustiimi, palvelutarpeen arvioinnin konsultaatiot ja ympärivuorokautisen asumispalvelun arviot (SAS-toiminta). Työpisteesi sijaitsee Kaskenlinnan sairaalassa Turussa. Liikkumista yksiköstä toiseen sisältyy työhön jonkin verran.

Esimiestyön lisäksi työhösi kuuluu yksikön toiminnan kehittäminen vieläkin paremmin ikääntyneiden turkulaisten tarpeet täyttäväksi. Kehittämistyötä teet yhdessä Varhan ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi osallistut Ikääntyneiden palveluissa työskentelevien erikoistuvien lääkäreiden koulutuksen suunnitteluun ja teet yhteistyötä Turun yliopiston geriatrian oppiaineen kanssa. Voit halutessasi tehdä myös kliinistä potilastyötä osaprosentilla työajastasi. Ylilääkärinä toimit hallinnollisesti sotekeskuksen avoterveydenhuollossa ja olet alueellisen johtoryhmän jäsen.

Viikkotyöaikasi on 38 h 15 min, mutta tarvittaessa mahdollistamme työn ja arjen yhteensovittamisen eli sinun on myös mahdollista tehdä työtä osa-aikaisesti. Työhön ei sisälly päivystystä. Työaika on liukuva, mikä mahdollistaa joustavan työn suunnittelun.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet, erikoislääkärin tutkinto soveltuvalta alalta (geriatria).

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Kokemus alan johtamisesta ja kehittämisestä, hyvät vuorovaikutustaidot sekä soveltuva johtamiskoulutus katsotaan eduksi.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tehtävään valitun on esitettävä itseään koskeva lain 741/2023 28 §:n mukainen iäkkäiden henkilöiden kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Varhan työntekijöille tarjotaan hyvinvoinnin edistämiseksi Smartum -etua liikuntaan, hyvinvointiin, kulttuuriin tai työmatkoihin. Vuonna 2024 etu on 250 euroa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn, jossa pääset itse vaikuttamaan omaan työnkuvaasi. Työyhteisömme on motivoitunut ja ammattitaitoinen. Varhassa on hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Työn sisällön monipuolisuus motivoi ja onnistumiset palkitsevat! Vaikutusmahdollisuus Turun ikääntyneiden palveluissa merkittävä ja esim. lääkärien sijoittelu eri tehtäviin on mielekästä.

Lääkärikollegio on antanut hyvää palautetta tämän yksikön yhteishengestä ja hyvästä työnhallinnasta. Konsultaatiot on hyvin järjestetty. Tervetuloa joukkoomme kehittämään ikääntyneiden hoitoa Turussa!

Haluamme edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostamme monimuotoisuutta työyhteisössämme. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.


Lisätietoja

http://varha.fi

Yhteystiedot

Ylilääkäri Heli Leino, heli.leino@varha.fi

Avoth ylilääkäri Annika Kouki annika.kouki@varha.fi (15.7.24 lähtien)

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Olemme noin 23 000 asiantuntijan työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! *** Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Tutustu työnantajaan