Ylilääkäri, Lastentautien pkl - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Kuopion yliopistollisessa sairaalan Lasten ja nuorten osaamiskeskuksessa on haettavana ylilääkärin virka.

Lasten ja nuorten osaamiskeskus edistää lasten ja nuorten terveyttä järjestämällä lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja kliinisen genetiikan erikoissairaanhoidon palveluja riittävästi, laadukkaasti ja kilpailukykyisesti koko erikoissairaanhoidon vastuualueelle.

Haussa oleva ylilääkäri toimii lastentautien linjajohtajana sekä vastaa lastentautien poliklinikan toiminnasta ja kehittämisestä yhteistyössä osaamiskeskusjohtajan kanssa. Lisäksi hän vie aktiivisesti eteenpäin osaltaan erikoisalan tutkimustyötä ja kehittää opetustoimintaa.

Viran kelpoisuusehtoina ovat yliopiston toteama dosentin kelpoisuus ja lastentautien erikoislääkärin tutkinto. Lisäksi tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää riittävää hallinnollista taitoa ja kokemusta.

Tarjoamme hyvän perehdytyksen ja koulutusmahdollisuudet sekä mukavat työkaverit moniammatillisessa ja kehitysmyönteisessä työyhteisössä.

Virkaan valitun tulee ennen valintapäätöksen vahvistamista esittää työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ja toimittaa nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002). Palkkaus määräytyy lääkäreiden kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaan. Virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/lastentautien-palvelut

Tutustu työnantajaan

Haku virkaan tapahtuu ensisijaisesti ilmoituksessa olevan linkin kautta sähköisesti. Lisätietoja virasta antaa osaamiskeskusjohtaja Pekka Riikonen, p. 044 717 2392, pekka.riikonen@kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!