Ylilääkäri, Päivystyspoliklinikka - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Kuopion yliopistollisen sairaalan Palvelukeskus Akuutissa on haettavana päivystyksen ylilääkärin viransijaisuus 1.2.2021-31.1.2022.

Päivystyksen kokonaisuuteen kuuluvat erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikka sekä akuutti- ja päivystysosasto.

Laajaan yhteispäivystysyksikköön kuuluvat erikoissairaanhoidonpäivystys (kaikki erikoisalat) ja 6-paikkainen seurantayksikkö. Päivystys on jaettu konservatiiviseen ja operatiiviseen linjaan. Konservatiivinen linja pitää sisällään sisätautisia, neurologisia ja psykiatrisia potilaita ja operatiivisessa päivystyksessä hoidetaan lähinnä kirurgisia potilaita, mutta myös muita operatiivisten alojen potilaita. Koska kyseessä on Kuopion ympäristön ainoa päivystyspiste yöaikaan, potilaiden hoidon tarve vaihtelee suuresti. Kuopion kaupungin vastuulla on yhteispäivystysyksikön yleislääkärilinjan palvelujen tuottaminen arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Ympärivuorokautinen yleislääkäripäivystys osana yhteispäivystysyksikköä on tarkoitus aloittaa 2021 KYSn tuottamana.

Ylilääkäri toimii päivystyksen lääketieteellisenä johtajana sekä vastaa sen toiminnasta ja kehittämisestä yhteistyössä päivystyksen hoitotyön johdon kanssa. Lisäksi hän vie aktiivisesti eteenpäin osaltaan päivystyksen tutkimustyötä ja kehittää opetustoimintaa.

Viran kelpoisuusehtoina ovat yliopiston toteama dosentin kelpoisuus ja päivystykseen soveltuvan erikoisalan erikoislääkärin tutkinto, mutta sijaisuuden täytössä huomioidaan myös erikoislääkärin tutkinnon suorittaneet ilman dosentin kelpoisuutta. Lisäksi tehtävään valittavalle katsotaan eduksi hallinnollinen kokemus ja koulutus. Tehtävässä voidaan käyttää koeaikaa (4 kk).

Mahdollistamme työn aloittamisen jo ennen varsinaista sijaisuuden aloittamista hyvän perehdytyksen järjestämiseksi. Otamme sinut mielellämme mukaan kehittämään päivystyspalveluja moniammatillisessa ja kehitysmyönteisessä työyhteisössä.

Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Lisää tietoa Palvelukeskus Akuutista löydät oheisten linkkien takaa: https://www.youtube.com/watch?v=Y5mzBWoFEqM

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/ammattilaiset/laakarina-kysissa

Tutustu työnantajaan

Haku viransijaisuuteen tapahtuu ensisijaisesti ilmoituksessa olevan linkin kautta sähköisesti. Lisätietoja antaa palvelukeskusjohtaja Jouni Kurola, p. 044 717 4085, jouni.kurola(at)kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!