Ylilääkäri, Perusterveydenhuollon yksikkö - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Ylilääkäri, Perusterveydenhuollon yksikkö - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon yksikössä on haettavana ylilääkärin virka.

Perusterveydenhuollon yksikkö toimii erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon raja-alueella. Yksikön tehtävissä korostuvat palveluiden kokonaisuuden tarkastelu ja kehittäminen sekä aineiston ja asiantuntemuksen tuottaminen alueen järjestämissuunnitelmaa varten. Yksikkö kehittää myös yhteistyötä, hoidon työnjakoa, hoitoketjujen sekä -polkujen luomista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille. Perusterveydenhuollon yksikkö toimii myös terveyskeskusten yhteisenä yhteydenpidon ja tietojen kulun linkkinä ja terveyden ja hyvinvoinnin esittämisen koordinoinnista alueella.

Yksikkö on sivuvirkajärjestelyjen kautta yhteinen Itä-Suomen yliopistossa edustettuna olevan yleislääketieteen oppialan kanssa. Yksikön tehtäviin kuuluvat tämän vuoksi sekä sairaanhoitopiirin palveluiden koordinointi- ja kehittämistehtävät, että terveyskeskuksissa tapahtuvan lääkärien perus- ja jatkokoulutuksen suunnittelu ja kehittäminen sekä perusterveydenhuollossa tehtävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukeminen.

Haussa oleva ylilääkäri vastaa perusterveydenhuollon yksikön toiminnasta ja kehittämisestä. Lisäksi hän vie aktiivisesti eteenpäin terveyden ja hyvinvoinnin esittämistä ja sen koordinointia alueella.

Viran kelpoisuusehtoina ovat erikoislääkärin tutkinto soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus. Hakijan tulee omata hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, olla kykenevä tiimityöskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen. Arvostamme hyvää organisointikykyä, kehittävää työotetta sekä muutosvalmiutta. Lisäksi eduksi katsotaan hallinnollinen ja tieteellinen pätevöityminen.

Palkkaus on Lääkäreiden kunnallisen virkaehtosopimuksen mukainen. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Edellytämme työntekijöiltä tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

http://www.psshp.fi

Haku virkaan tapahtuu ensisijaisesti ilmoituksessa olevan linkin kautta sähköisesti. Lisätietoja virasta antaa johtajaylilääkäri Antti Hedman, 044 717 2110.

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!

Tutustu työnantajaan