Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on yksi alueensa, Meri-Lapin, suurimpia työnantajia. Psykiatrian tulosyksikössä toteutetaan aluepsykiatrista perhe- ja verkostokeskeistä avoimen dialogin hoitomallia hyvässä yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Psykiatrinen Keroputaan sairaala sijaitsee Torniossa, mutta uusien osasto- ja polikliinisten tilojen rakentaminen Kemiin on aloitettu. Psykiatrian tulosyksikkö vastaa oman sairaanhoitopiirin aikuisväestön psykiatrisesta sairaalahoidosta, Tornion ja Kemin kaupunkien psykiatrian avohoitopalveluista sekä Kemin riippuvuuksien hoidon palveluista.

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on haettavana

YLILÄÄKÄRIN VIRKA

Ylilääkäriltä vaaditaan erikoislääkärin pätevyys kyseiseltä erikoisalalta.
Ylilääkärin vastuualueeseen kuuluvat ensisijaisesti avohoitopalvelut Kemin psykiatrian poliklinikalla.
Hallinnollinen kokemus luetaan eduksi. Osa-aikainen työskentely on myös mahdollista.

Tutkimustoimintaa tuetaan sairaalan evo-määrärahan puitteissa ja tohtorin tutkinnon suorittaneille henkilöille maksetaan henkilökohtainen lisä.

Palkkaus määräytyy lääkäreiden paikallisen virkaehtosopimuksen mukaisesti.
Virkaan valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitun on lisäksi toimitettava voimassa oleva todistus tartuntatautilain (1227/2016, TTL) 48 § mukaisista rokotuksista.

Sairaalamme on savuton työpaikka.

Hakemus Kuntarekry-palvelun kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi, osoitteella Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/Kirjaamo, Kauppakatu 25, 94100 KEMI tai sähköisesti kirjaamo@lpshp.fi

Lisätietoja

http://www.lpshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja virasta antaa ylilääkäri Päivi Köngäs-Saviaro, p. 040 125 0306, paivi.kongas-saviaro@lpshp.fi

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Osoite: Kauppakatu 25, 94100 Kemi

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin muodostavat Kemin ja Tornion kaupungit sekä Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kunnat. Tavoitteenamme on edistää alueen ihmisten hyvinvointia tarjoamalla laadukasta, oikein kohdennettua hoitoa potilasta kunnioittaen yhteistyössä kuntien, perusterveydenhuollon ja pohjoisen Suomen sairaanhoitopiirien kanssa. Kehitämme osaamistamme ja palveluitamme, jotta voimme tarjota nykyaikaista ja asiantuntevaa hoitoa myös tulevaisuudessa.