Ylipalomiehen virka, Mikkelin paloasema - Mikkelin kaupunki

Etelä-Savon pelastuslaitos etsii joukkoonsa ylipalomiestä. Tehtävän sijoituspaikka virkasuhteen alussa on Mikkelin paloasema ja työaika on poikkeusluvan mukainen keskimäärin 42 h/viikko.

Pelastus- ja ensihoitotoimintaan osallistumisen lisäksi ylipalomiehen tehtäviin kuuluu osallistua pelastuslaitoksen turvallisuuspalvelujen tehtäviin. Tarvittaessa ylipalomies toimii paloesimiesten sijaisena ja pelastusryhmän johtajana.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan tai tehtävään on vastaava pelastusalan tutkinto (pelastuslaki), Sinulla on lisäksi BC- luokan ajokortti, virkaa vastaava kuntoluokka. Hakijalle eduksi katsotaan terveydenhoitoalan tutkinto ja kelpoisuus ensihoitopalvelujen tehtäviin sekä koulutusta ja kokemusta pelastusryhmän johtamisesta.

Virka täytetään 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Valitun on virkaa vastaanottaessaan esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakijoiden on annettava suostumus henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen. Virkaan valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy kunnallisen teknisen virka- ja työsopimuksen mukaan.

Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot em. todistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.

Lisätietoja

http://www.espl.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja saa pelastuslaitoksen tukipalveluista, tiedustelut sähköpostilla pelastuslaitos @ espl.fi.

Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon pelastuslaitos
Osoite: Jääkärinkatu 16, 50130 Mikkeli

Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos huolehtii 14 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastuslaitoksen palvelut tuotetaan 33 paloasemalta. Pelastustoimen lakisääteisten tehtävien lisäksi pelastuslaitos tuottaa sopimusten mukaan myös ensivaste- ja ensihoitopalveluja Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien alueilla. Pelastuslaitoksella on kolme ympärivuorokauden miehitettyä paloasemaa: Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.