Ylipalomies (2) - Tampereen kaupunki

Ylipalomies (2) - Tampereen kaupunki

PIRKANMAAN PELASTUSLAITOS/ETELÄINEN PELASTUSALUE
Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen. Pelastuslaitos toteuttaa myös ensihoitopalveluita osassa Pirkanmaata sekä järjestää osaltaan ensivastetoiminnan lähes koko Pirkanmaalla. Henkilöstömäärä on noin 600.
Ylipalomiehen tehtäviin kuuluu mm. toimiminen pelastusyksikön jäsenenä hälytystehtävissä sekä ennalta ehkäisevän toiminnan harjoittaminen (valistus ja palotarkastustoiminta) ja hälytystoiminnan valmiuden ylläpitävän harjoitustoiminnan suorittaminen.
Ylipalomies toimii työvuorossaan paloesimiehen varahenkilönä. Toimii tarvittaessa pelastusyksikön esimiehenä vastaten samalla myös työvuoron asemapalvelusta.
Kelpoisuusvaatimuksena on valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 407/2011 6 §:n mukainen miehistöltä vaadittava pätevyys sekä voimassa oleva BC-luokan ajokortti.
Yleiskestävyyden ja lihaskunnon osalta vaaditaan vähintään kuntoluokka hyvä SM:n ohjeen B:12 mukaisesti. Virkaan valitun tulee olla savusukelluskelpoinen. Virkaan valitun tulee toimittaa enintään 6 kk vanha kuntotestitulos (suoramenetelmä), joka on suoritettu Pelastusopiston hyväksymässä testilaitoksessa.
Eduksi katsotaan pelastustoimen lisäkoulutukset ja aikaisempi pelastustoimen kokemus. Arvostamme pelastusalan ammatillista lisäkoulutusta (yksikönjohtajakoulutus).
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon hyväksymällä lääkärintodistuksella, että hän on terveytensä puolesta sopiva virkaan ja allekirjoittaa sitoumus suorittaa tarvittaessa varallaoloa tai päivystystä sekä annettava suostumus, jolla pelastuslaitos hankkii suppean turvallisuusselvityksen virkaan soveltuvuuden tarkistamiseksi. Virkaan valitulle tehdään lisäksi huumausainetesti yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti. Viran palkkaus määräytyy kuntien teknisen sopimuksen mukaisesti.
Pyydämme, että merkitset hakemukseesi kelpoisuutesi ja liität kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista ja lisäkoulutuksista sähköiseen hakemukseen Imuriin. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.
Lisätietoja tehtävistä antaa palopäällikkö Jyrki Paunila, puh. 040 092 6226 ja apulaispalopäällikkö Ville Naskali, puh.  040 806 3134.
Hakuaika päättyy 6.8.2019.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa ja ansioluettelonsa sähköiseen IMURI-rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjekuoreen sekä hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi.
IMURI-järjestelmän käyttöohjeet löytyvät sivulta www.tampere.fi/tyo/avoimettyopaikat/imuri ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184.
Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.
 

Lisätietoja

https://www.tampere.fi/tyo/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat.html

  • Pirkanmaan pelastuslaitos/Eteläinen pelastusalue
  • Työpaikka
  • tre-1-296-19
  • 10.7.2019 - 6.8.2019 23:59
  • TamperePirkanmaa

palopäällikkö Jyrki Paunila, puh. 040 092 6226 ja apulaispalopäällikkö Ville Naskali, puh.  040 806 3134.

Pirkanmaan pelastuslaitos/Eteläinen pelastusalue
Osoite: Tampere

Tampere tunnetaan rohkeudestaan uudistua. Ei ole sattumaa, että Tampere on vuodesta toiseen Suomen toivotuin asuinpaikka, halutuin opiskelukaupunki ja suosituin matkailukohde. Täällä on maan pysyvimmät työntekijät, korkein teknologia alan osaaminen sekä vahva innovaatiokyky. Tampereen kaupunki haluaa olla entistä enemmän uuden liiketoiminnan mahdollistaja ja kumppani yrityksille.
Tampereen kaupunki on myös monien mahdollisuuksien työnantaja. Yhteensä kaupungin palveluksessa on noin 15 000 työntekijää noin 900 ammattinimikkeellä

Tutustu työnantajaan