Ylipalomies/ Varkauden toimipiste - Kuopion kaupunki

Ylipalomies/ Varkauden toimipiste - Kuopion kaupunki

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on haettavana 20.3.2019 kello 12.00 mennessä ylipalomiehen virka alkusijoituspaikkana Varkauden toimipiste (miehistövirka).

Virkaa haetaan sähköisesti alla mainitussa osoitteessa.

Ylipalomiehen tehtävät määräytyvät Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännössä ja pelastusjohtajan toimiohjeessa. Virkaan valittu toimii pelastusviranomaisena ja virkaan kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon.

Pelastustoimen virkojen palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS:n) mukaisesti. Haettavana olevan ylipalomiehen viran tehtäväkohtainen palkka on 1999,58 euroa/kk (TS-pisteet 49). Säännöllisen työajan pituus ja työaikamuoto määräytyvät TS:n ja työaikalain (605/1996) mukaan ja työnantaja päättää niiden puitteissa viranhaltijaan sovellettavasta työaikamuodosta ja sen muuttamisesta. Palvelussuhteen alkaessa viran työaika on poikkeusluvan mukainen työaika, keskimäärin 42 t / vk.

Kelpoisuusehdot: Ylipalomiehen viran kelpoisuusehdot ovat pelastuslain (379/2011) 57 §:n ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen miehistön kelpoisuus.
Lisäksi edellytämme vähintään BC-ajokorttia ja savusukelluskelpoisuutta.

Eduksi katsomme aiemman toiminnan pelastustoimen miehistö-, alipäällystö-, turvallisuusviestintä- ja palotarkastustehtävissä, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä tehtävään soveltuvan täydennyskoulutuksen, erityisesti sukeltajan pätevyyden.

Virkaan valittavan on ennen viranhoidon alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, todistus läpäistystä huumetestistä sekä todistus savusukelluskelpoisuudesta. Lisäksi hakijan on annettava suostumuksensa siihen, että hänestä voidaan pyytää ennen viran täyttämistä turvallisuusselvitys, ja valitun tulee osoittautua turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan.

Virka täytetään sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaa haetaan sähköisen työpaikkahaun kautta, osoite www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.pspelastuslaitos.fi

Lisätietoja ylipalomiehen virasta antavat palopäällikkö Ilpo Hartikainen, puh. 044 7188 200 ja palomestari Mikko Hynninen, puh. 044 7188 202.

Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Osoite: Kuopio, Varkaus

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa maakunnan ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa sekä ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut pelastusalan yhteisiin arvoihin: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti.

Tutustu työnantajaan