Ylipalomies - Jokipelastus

YLIPALOMIEHEN VIRANSIJAISUUS

Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa haettavaksi ylipalomiehen viransijaisuuden ajalle 1.4.2020 - 31.5.2021. Viransijaisuuden ensisijainen sijoituspaikka on Nivalan paloasemalla.
Työaika on sijaisuuden alussa 38,75 t/vko. Tehtävään kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon sekä tehdä lisä- ja sunnuntaityötä määrättäessä. Sijaisuus on määräaikainen ja päättyy 31.5.2021. Tehtävään kuuluu lisäksi velvollisuus tarvittaessa toimia sijaisena vuorotyötä tekevälle henkilöstölle, jolloin työaikana on poikkeusluvan mukainen työaika ja viran sijoituspaikkana Raahe tai Ylivieska.

Virkaan valittavalta vaaditaan pelastustoimiasetuksen (407/2011) 6§:n mukainen kelpoisuus, BC-luokan ajokortti ja pelastussukelluskelpoisuus (SM:n ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä, 5/2016, kelpoisuus tason 1 mukaisiin tehtäviin), joka tarvittaessa testataan ennen sijaisuuden vastaanottoa. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioidaan myös epäpätevät hakijat, jolloin sijaisuus voidaan täyttää myös työsuhteisena. Hakijan on annettava suostumuksensa suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen ja fyysisen toimintakyvyn arvioinnille. Hakijalle voidaan katsoa eduksi voimassa olevat ensihoidon hoitovelvoitteet.

Virkaa haetaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta. Kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä, eikä niitä liitetä hakemukseen. Mahdolliset paperihakemukset toimitetaan osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kuoreen kirjoitetaan "sijaisuus Nivala". Hakemuksia ei palauteta.
Hakuaika päättyy 4.3.2020. klo 14.00, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä.

Sijaisuuteen valittavan on ennen sijaisuuden vastaanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.jokipelastus.fi

Tutustu työnantajaan

Paloasematulosalueen toimialuepäällikkö Pekka Kankaanpää, 044 429 6105, palopäällikkö Jouni Pummila, 044 4296 201

Ylivieskan kaupunki, Jokipelastus
Osoite: Kalliontie 55, 85500 Nivala

TARVITSEMME JOUKKOOMME UUSIA ARJEN RISKIEN HALLITSIJOITA!

Tarjoamme haasteellisten työtehtävien lisäksi mahdollisuuden kehittää itseään nuorekkaassa hyvän työilmapiirin organisaatiossamme. Pelastuslaitoksemme organisaatio mahdollistaa oman ammatillisen kehittymisen sekä erikoisosaamisen syventämisen omassa tehtävässä. Organisaatiomme joustavuus tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia työtehtävien rikastamiseen sekä vaihtoehtoisten urapolkujen kehittämiseen.