Ympäristö- ja terveystarkastaja - Mustasaaren kunta

Länsirannikon valvontalautakunta hakee Närpiöön ympäristö- ja terveystarkastajan ympäristöterveydenhuollon tehtäviin toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen.

Ympäristö- ja terveystarkastaja hoitaa lainsäädännön mukaisia kunnan ympäristöterveydenhuoltoviranomaisen valvontatehtäviä. Työskentelet pääasiassa elintarvikevalvontatehtävien parissa ja muun muassa valvot ja neuvot elintarviketoimijoita, eli muun muassa ravintoloita, suurkeittiöitä pikaruokaravintoloita, kauppoja, alkutuotantoa ja elintarvikelaitoksia. Tehtäväalueeseen kuuluu tehtävänkuvauksen mukaan myös terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan työtehtäviä. Muodostat seitsemän muun tarkastajan kanssa ympäristöyksikön elintarvike- ja terveydensuojelutiimin, ja toimialuettasi on pääasiassa Närpiössä, mutta hoidamme tarvittaessa työtehtäviä koko toiminta-alueellamme. Käytännön työhön perehdytetään työpaikalla.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Kokemus elintarvike- ja/tai terveydensuojelualan työtehtävistä katsotaan eduksi. Arvostamme kiinnostusta tehtäväalueisiin, tarkkuutta, vastuunottokykyä, motivaatiota, joustavuutta ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Lisäksi arvostamme kokemusta kunnallishallinnosta ja hyviä viestintätaitoja ja toivomme kykyjesi täydentävän nykyisen elintarvike- ja terveydensuojelutiimin osaamisalueita. Tehtävien hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Yhteistoiminta-alueen hallintokieli on ruotsi. Kielitaitovaatimuksena on ruotsin ja suomen kielen hyvä ymmärtämisen taito, suullinen taito ja kirjallinen taito. Kielitaidosta on hakemuksen yhteydessä toimitettava julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) ja valtioneuvoston asetuksen suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) mukainen todistus

Valitun on ennen viran vastaanottamista jätettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan ja työaika kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 18 mukaan. Virka otetaan vastaan 4.1.2021.

Jätä hakemus viimeistään maanantaina 26.10.2020 klo 16 Länsirannikon valvontalautakunnalle Mustasaaren kuntaan. Hakemukset toimitetaan Kuntarekryn kautta www.kuntarekry.fi, työavain 315317, tai sähköpostitse lisa.martens@mustasaari.fi.

Lisätietoja

http://www.mustasaari.fi/rakentaminen-ja-ymparisto/lansirannikon-ymparistoyksikko

Tutustu työnantajaan

Tommy Stenlund, 044 727 1284, tommy.stenlund@mustasaari.fi

Mustasaaren kunta, Konsernipalvelut, Yhdyskuntarakentaminen, Länsirannikon ympäristöyksikkö
Osoite: Kirkkotie 2, 64200 Närpiö, 64200 Närpes

Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Maalahti, Mustasaari, Närpiö ja Vöyri muodostavat ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon yhteistoiminta-alueen. Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Mustasaari ja Närpiö ovat järjestäneet myös ympäristönsuojelun kuntien yhteistyönä. Noin 50 000 asukkaan alue on kaksikielinen, ja enemmistön kielenä on ruotsi. Isäntäkuntana toimii Mustasaaren kunta. Käytännön työstä vastaa 14 ympäristö- ja terveystarkastajaa, viisi eläinlääkäriä ja valvontaeläinlääkäri. Toimintaa johtavat ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö ja ympäristönsuojelupäällikkö. Lisätietoja toiminnasta on ympäristöyksikön verkkosivuilla www.mustasaari.fi/rakentaminen-ja-ymparisto/lansirannikon-ymparistoyksikko.