Ympäristö- ja terveystarkastaja - Mustasaaren kunta

Länsirannikon valvontalautakunta hakee Mustasaareen, Närpiöön tai Kristiinankaupunkiin ympäristö- ja terveystarkastajaa ympäristönsuojelun tehtäviin määräaikaiseen osa-aikatyöhön (60 %) 31.5.2021 saakka.

Ympäristö- ja terveystarkastaja hoitaa lainsäädännön mukaisia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta- ja lupatehtäviä. Teet työssäsi muun muassa valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia yrityksiin ja toimintoihin, esimerkiksi jätteenkäsittelyn, lämpökeskusten ja elintarvike- ja rehunvalmistuksen toimintoihin. Muodostat seitsemän muun tarkastajan kanssa ympäristöyksikön ympäristötiimin, ja toimialueesi kattaa Mustasaaren ja Korsnäsin kunnat sekä Närpiön, Kaskisten ja Kristiinankaupungin kaupungit.

Kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto. Työssä edellytetään kiinnostusta ympäristöalaan, tarkkuutta, järjestelmällisyyttä, vastuunottokykyä. joustavuutta ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Arvostamme hyviä kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja. Työtehtävien hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Yhteistoiminta-alueen hallintokieli on ruotsi. Työssä tarvitaan ruotsin ja suomen kielen hyvää ymmärtämisen taitoa, suullista taitoa ja kirjallista taitoa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kolmen kuukauden koeaika. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Työaika on 60 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 18 mukaisesta kokoaikaisesta työajasta. Virka otetaan vastaan mahdollisimman pian.

Toimita hakemuksesi Länsirannikon valvontalautakunnalle Mustasaaren kuntaan viimeistään keskiviikkona 28.10.2020 klo 16. Hakemus toimitetaan Kuntarekryn kautta www.kuntarekry.fi, työavain 315855, tai sähköpostitse lisa.martens@mustasaari.fi.

Lisätietoja

http://www.mustasaari.fi/rakentaminen-ja-ymparisto/lansirannikon-ymparistoyksikko

Tutustu työnantajaan

Anna-Maria Mattfolk, 050 336 5013, anna-maria.mattfolk@mustasaari.fi

Mustasaaren kunta, Konsernipalvelut, Yhdyskuntarakentaminen, Länsirannikon ympäristöyksikkö
Osoite: Keskustie 4, 65610 Mustasaari

Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Maalahti, Mustasaari, Närpiö ja Vöyri muodostavat ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon yhteistoiminta-alueen. Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Mustasaari ja Närpiö ovat järjestäneet myös ympäristönsuojelun kuntien yhteistyönä. Noin 50 000 asukkaan alue on kaksikielinen, ja enemmistön kielenä on ruotsi. Isäntäkuntana toimii Mustasaaren kunta. Käytännön työstä vastaa 14 ympäristö- ja terveystarkastajaa, viisi eläinlääkäriä ja valvontaeläinlääkäri. Toimintaa johtavat ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö ja ympäristönsuojelupäällikkö. Lisätietoja toiminnasta on ympäristöyksikön verkkosivuilla www.mustasaari.fi/rakentaminen-ja-ymparisto/lansirannikon-ymparistoyksikko.