Ympäristöinsinööri - Vaasan kaupunki

Vaasan kaupunki hakee ympäristöinsinöörin sijaista kaavoitukseen ajalle 2.8.2021-28.2.2022.

Olet tervetullut energiastaan ja historiastaan tunnettuun sopivan kokoiseen seudun keskukseen vaikuttamaan yhdyskuntasuunnittelun eri mittakaavatasoilla tulevaisuuden ratkaisuihin. Odotamme sinua meidän moniammatilliseen, keskustelevaan ja yhdessä oppivaan joukkoon.

Tehtävän sisältö;
- luontoselvitysten ja hulevesiselvitysten tietojen koonti, analysointi ja raportointi
- luontoselvitysten ja hulevesiselvitysten tietojen koonti, analysointi ja raportointi, pitää sisällään myös
maastotyöt
- kaavoitukseen liittyvien muiden viheralueisiin liittyvien selvitysten koordinointi
- tehtäväalueeseen liittyvä suunnittelu ja juridinen valmistelu sekä toteutukseen liittyvä ohjaus ja
neuvonta
- tehtäväaIueisiin Iiittyvien konsulttitöiden ohjaus
- osallistuminen työn kehittämisen kannalta merkittäviin yhteistyöprojekteihin
- kaavoituksen nettisivujen päivitys
- viranomaisyhteistyö
- muut kaavoitusjohtajan erikseen määräämät tehtävät

Kelpoisuusvaatimuksena on insinööri AMK tai opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen tai ruotsin kielen taito. (kielitodistus vaaditaan, jos äidinkielenä joku muu).

Edellytämme:
- tehtäviin liittyvän lainsäädännön tuntemusta
- tehtäviin liittyvien tietoteknisten ohjelmien hallintaa- ja omaksumiskykyä (mm. ArcGis).

Arvostamme:
- kokemusta vastaavista tehtävistä
- suullista, kirjallista ja kuvallista esitystaitoa sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja

Tarjoamme monipuolista tehtäväkokonaisuutta, joka palvelee maankäytön suunnittelun eri vaiheita.

Koeaika on neljä kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus).

Haastattelut pidetään viikolla 26.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ympäristöinsinööri Jan Nyman, puh. 040-846 8626

Lisätietoja

Tekninen toimi/Kaavoitus

Kun kävelet kadulla, avaat vesihanan tai hengität puhdasta ilmaa, käytät teknisen toimen tarjoamia palveluita ja hyödynnät valvomaamme ympäristöä. Osaajamme huolehtivat Vaasan teknisestä rakenteesta ja teknisistä palveluista. Palvelemme muun muassa kiinteistö-, mittaus-, kaavoitus-, katu- ja viheralueasioissa.


Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa
Vaasan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat