Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien ympäristönsuojeluvalvonta hakee harjoittelijaa kolmen (3) kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen kevät-kesälle 2021. Alustavasti harjoittelun ajankohdaksi on suunniteltu huhti-kesäkuu. Tarkemmasta ajankohdasta on mahdollista neuvotella. Työpiste sijoittuu Tervon kunnan toimipisteelle, Tervon kunnanvirastolle. Työtehtäviä voidaan osittain suorittaa myös etänä. Harjoittelu on palkallinen.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat mm. haja-asutusalueella (pohjavesi- ja ranta-alueet) sijaitsevien kiinteistöjen talousjätevesijärjestelmien tilanteen kartoitus olemassa olevan tiedon pohjalta, pohjavesialueilla sijaitsevien toimintojen kartoitus sekä avustaminen ympäristönsuojelun valvontatehtävissä.

Harjoittelupaikka soveltuu esimerkiksi loppuvaiheen ympäristöalan AMK- tai yliopisto-opiskelijalle. Harjoittelijalta edellytämme oman auton käyttömahdollisuutta, yhteistyökykyä, aktiivista otetta, vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn.

Työhakemukset kuntarekryn kautta 3.3.2021 mennessä. Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Tuomainen, puh. 044 7499 322, johanna.tuomainen(a)tervo.fi

Lisätietoja

https://www.tervo.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Tuomainen, puh. 044 7499 322, johanna.tuomainen(a)tervo.fi

Tervon kunta, Hallintotoimisto
Osoite: Tervontie 4, 72210 Tervo

Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta: Nilakan ympäristölautakunta.