Someron kaupungissa on haettavana

YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERIN VIRKA

Ympäristönsuojelusihteeri vastaa ympäristönsuojelulainsäädännön mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvien asioiden valmistelusta ja esittelystä ympäristölautakunnalle. Tehtäviin kuuluu huolehtia myös päätösten toimeenpanosta sekä tehdä itsenäisesti päätöksiä ratkaisuvaltansa puitteissa.

Tärkeimmät lakisääteiset ympäristönsuojelutehtävät, ja samalla ympäristösihteerin työkenttää ovat ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelun ohjaus ja neuvonta, jätehuollon valvonta, ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa määrätyt tehtävät, meluntorjunta, luonnonsuojelun edistäminen, maastoliikennelain mukaiset tehtävät ja ympäristölupien käsittely ja valvonta.

Edellytämme virkaan valittavalta soveltuvaa korkeakoulu- tai aikaisempaa opistotasoista
tutkintoa sekä perehtyneisyyttä ja käytännön kokemusta ympäristönsuojeluun kuuluvissa tehtävissä. Ympäristönsuojelun osaamisen lisäksi arvostamme asiakaspalveluhenkisyyttä, kehitysmyönteistä otetta, yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme julkishallinnon alan tuntemusta.

Virka on kokoaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva ja siihen sovelletaan kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta. Virka pyritään täyttämään keväästä 2020 alkaen. Tehtäväkohtainen palkka on 3187,56 euroa. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Someron kaupunki on savuton työnantaja.

Lisätietoja tehtävästä antaa ympäristönsuojelusihteeri Timo Klemelä p. 044 779 1284 ja tekninen johtaja Marko Mäkinen p. 044 779 1240.
Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään ma 2.3.2020 klo 12:00 mennessä.

Somerolla 29.1.2020
Ympäristölautakunta

Lisätietoja

https://www.somero.fi/

Tutustu työnantajaan

ympäristönsuojelusihteeri Timo Klemelä p. 044 779 1284,
tekninen johtaja Marko Mäkinen p. 044 779 1240

Someron kaupunki, Tekninen, Ympäristönsuojelu
Osoite: Joensuuntie 20, 31400 Somero

Somero on elinvoimainen Härkätienvarren maaseutukaupunki Varsinais-Suomessa, Uudenmaan ja Hämeen rajanaapurissa. Somero tunnetaan upeista vesistöistään, runsaasta vapaa-ajan tarjonnastaan, omaleimaisista kulttuuripersoonistaan sekä ennen kaikkea yritteliäisyydestään.

Someron kaupunki on savuton työnantaja.