Ympäristönsuojelusihteeri - Lahden kaupunki

Lahden kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue huolehtii kaupungin ympäristönsuojelu-, rakennusvalvonta-, terveydensuojelu- ja jätehuoltoviranomaisen tehtävistä. Lahden kaupunkia kehitetään kansainvälisesti rohkeana ympäristökaupunkina. Tule mukaan mukavaan joukkoomme!

Tule Lahden ympäristöpalvelujen vesien- ja luonnonhoitoyksikön YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERIKSI 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Ympäristönsuojelusihteeri vastaa kunnan lakisääteisistä luontoon ja erityisesti vesiin liittyvistä lupa- ja valvontatehtävistä. Tehtäviin kuuluu tiivis yhteistyö rakennusvalvonnan ja maankäytön kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta ja reipasta asennetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Kokemus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoidosta katsotaan eduksi.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. Virkaan valittavan on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävän palkka määräytyy TS-sopimuksen mukaan.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta 19.4.2021 klo 9.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu-ja-valvonta/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin puh. 050 525 9579, ismo.malin@lahti.fi

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, Rakennus- ja ympäristövalvonta
Osoite: Askonkatu 2, 15100 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Sinulle suositellut työpaikat