Ympäristöpäällikkö - Laitilan kaupunki

Ympäristöpäällikkö - Laitilan kaupunki

Ympäristöpäällikkö vastaa ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä, kuten ympäristölainsäädännössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyistä lupa- ja valvontatehtävistä, ympäristön tilan seurannasta, ympäristön- ja luonnonsuojelun edistämisestä sekä ympäristövalistuksesta. Lisäksi ympäristöpäällikkö toimii HINKU (kohti hiilineutraalia kuntaa) -hankkeen yhdyshenkilönä. Ympäristöpäällikkö toimii lupalautakunnan esittelijänä ja vastaa toimialansa talousarviosta.

Virkaan valittavalla tulee olla soveltuva korkeakoulu tutkinto. Edellytämme lisäksi ympäristölainsäädännön tuntemusta ja perehtyneisyyttä toimialaan kuuluviin tehtäviin. Arvostamme kunnallishallinnon tuntemusta, tietotekniikan hallintaa ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä hoitaa tehtävää itsenäisesti. Työtehtävien hoito edellyttää oman auton käyttöä.

tekninen johtaja Mika Raula puh. 050 0596 127, mika.raula@laitila.fi
ympäristöpäällikkö Pekka-Sakari Simula puh. 050 3428745, pekka.simula@laitila.fi

Tekninen toimi
Osoite: Keskuskatu 30, 23800,

Laitilan kaupunki on noin 8 600 asukkaan vireä, kasvava seutukaupunki Varsinais-Suomessa VT 8:n varrella. Lähimmät VT 8 varrella olevat kaupungit ovat Turku ja Rauma. Laitila on muuttovoittoinen, korkean työpaikkaomavaraisuuden, monipuolisen elinkeinorakenteen ja hyvien peruspalveluiden HINKU -kaupunki. Laitila on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan