Ympäristösihteeri - Kittilän kunta

Kittilän kunnassa on haettavana ympäristösihteerin vakituinen virka 1.6.2021 alkaen.

Ympäristösihteeri toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen eli rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisena viranhaltijana ympäristönsuojelun viranomais- ja asiantuntijatehtävissä yhdessä ympäristötarkastajan kanssa. Tehtäviin kuuluu mm. ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisia lupa- ja valvontatehtäviä, jätelain mukaisia valvontatehtäviä sekä ympäristönsuojelun edistämis- ja neuvontatehtäviä ja muut työnantajan määräämät tehtävät. Ympäristösihteeri toimii esittelijänä rakennus- ja ympäristölautakunnassa ympäristöasioiden osalla.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Tehtävän hoitaminen edellyttää aikaisempaa työkokemusta ympäristövalvonnan tai ympäristöhallinnon tehtävistä, alan lainsäädännön tuntemusta ja voimassaolevaa ajokorttia (B-luokka). Eduksi luetaan oma-aloitteisuus, hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, hyvät viestinnälliset ja tietotekniset taidot sekä alueen tuntemus.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 23.4.2021 klo 15:00 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona).

Lisätietoja

http://www.kittila.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Lauri Kurula, lauri.kurula(at)kittila.fi, puh. 040 5406 357 sekä rakennustarkastaja Matti Niska, matti.niska(at)kittila.fi, puh. 0400 396 074

Kittilän kunta, Tekninen toimi
Osoite: Valtatie 15, 99100 Kittilä

Kittilä on kuuden tuhannen asukkaan kaunis, elinvoimainen ja kasvava kunta Tunturi-Lapissa. Kunnan lisäksi suurimpia työllistäjiä ovat Levin matkailualue sekä kultakaivos. Kittilässä on kansainvälinen lentoasema sekä monipuoliset harrastus- ja asumismahdollisuudet.

Sinulle suositellut työpaikat