Ympäristösihteeri (viransijaisuus) - Raahen kaupunki

Raahen kaupunki hakee ympäristösihteeriä viransijaisuuteen ajalle 1.1.2021-31.12.2021.

Työtehtävinä ovat ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisten lupien, sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten maisematyölupien käsittely, myöntäminen ja valvonta. Lisäksi työnkuvaan kuuluu em. lakien mukaisten lausuntojen valmistelu. Muita työtehtäviä ovat mm. ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelun ohjaus ja neuvonta kunnassa sekä kunnan viranomaishallinnossa, jätehuollon valvonta, ilmansuojelu- ja vesilaissa määrätyt lupa- ja valvontatehtävät, maastoliikennelain mukaiset tehtävät, sekä meluntorjunta ja luonnonsuojelun edistäminen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus alalta. Tehtävien sujuva hoitaminen edellyttää hyvää alan lainsäädännön tuntemista, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Kokemus kunnan ympäristöviranomaisen tehtävistä, maa-ainesasioiden valvonnasta, sekä käytössä olevista ohjelmistoista (mm. Dynasty, Lupapiste) katsotaan eduksi. Tehtävän hoito edellyttää B-ajokorttia.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Viransijaisuus tulee ottaa vastaan 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan. Valitun on ennen viransijaisuuden vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viransijaisuudessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ja CV:t tulee toimittaa 11.12.2020 klo 12.00 mennessä sähköisenä www.kuntarekry.fi -järjestelmän kautta (työavain 323462).

Lisätietoja

http://www.raahe.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Aino Alatalo, puh: 040 130 3810, sähköposti: etunimi.sukunimi@raahe.fi

Raahen kaupunki, Rakennetun ympäristön lautakunnan alainen toimiala
Osoite: Ruskatie 1, Pattijoki, 92140 Pattijoki

Raahe on noin 25 000 asukkaan hallitusti kasvava, viihtyisä, perheitä tukeva ja turvallinen kunta Perämeren rannikolla. Raahen kaupunki vastaa yhteistoimintasopimuksella myös Siikajoen kunnan rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta. Ympäristösihteerit kuuluvat tulosalueeseen ”Rakennus- ja ympäristövalvonta”, jonka esimiehenä toimii ympäristösihteeri.