Ympäristösihteeri (vs.) - Raahen kaupunki

Ympäristösihteeri (vs.) - Raahen kaupunki

Raahen kaupunki hakee ympäristösihteeriä viransijaisuuteen ajalle 1.6.2019-31.12.2020.

Työtehtävinä ovat ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisten lupien, sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten maisematyölupien käsittely, myöntäminen ja valvonta. Lisäksi työnkuvaan kuuluu em. lakien mukaisten lausuntojen valmistelu. Muita työtehtäviä ovat mm. ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelun ohjaus ja neuvonta kunnassa sekä kunnan viranomaishallinnossa, jätehuollon valvonta, ilmansuojelu- ja vesilaissa määrätyt lupa- ja valvontatehtävät, maastoliikennelain mukaiset tehtävät, sekä meluntorjunta ja luonnonsuojelun edistäminen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus alalta. Tehtävien sujuva hoitaminen edellyttää hyvää alan lainsäädännön tuntemista, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Kokemus kunnan ympäristöviranomaisen tehtävistä, maa-ainesasioiden valvonnasta, sekä käytössä olevista ohjelmistoista (mm. Dynasty, Lupapiste) katsotaan eduksi. Tehtävän hoito edellyttää B-ajokorttia.

Viransijaisuus tulee ottaa vastaan 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan. Valitun on ennen viransijaisuuden vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viransijaisuudessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ja CV:t tulee toimittaa 15.4.2019 klo 15.00 mennessä sähköisenä www.kuntarekry.fi -järjestelmän kautta (työavain 222013).

Lisätietoja

http://www.raahe.fi

Tekninen johtaja Pasi Alatalo puh: 044 439 3543 ja ympäristösihteeri Aino Alatalo puh: 040 130 3810, molemmille sähköposti: etunimi.sukunimi@raahe.fi

Raahen kaupunki, Rakennetun ympäristön lautakunnan alainen toimiala
Osoite: Ruskatie 1, Raahe

Raahe on noin 25 000 asukkaan hallitusti kasvava, viihtyisä, perheitä tukeva ja turvallinen kunta Perämeren rannikolla. Raahen kaupunki vastaa yhteistoimintasopimuksella myös Siikajoen kunnan rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta. Ympäristösihteerit kuuluvat tulosyksikköön ”Rakennus- ja ympäristövalvonta”, jonka esimiehenä toimii johtava rakennustarkastaja.

Tutustu työnantajaan