Ympäristötarkastaja - Kirkkonummen kunta

Haemme Kirkkonummen kuntaan yhdyskuntatekniikan toimialalle

YMPÄRISTÖTARKASTAJAA VAKITUISEEN VIRKAAN

Tarjoamme monipuolisen työtehtävän kasvavassa Uudenmaan kehyskunnassa, jonka vetovoimatekijöitä on arvokkaat luontokohteet, lähiluonto ja monimuotoinen ympäristö. Kirkkonummi kuuluu HINKU-kuntien verkostoon ja haluaa strategiansa mukaisesti olla edelläkävijä ekologisuudessa.

Ympäristötarkastaja työskentelee ympäristönsuojelun tulosyksikössä. Ympäristönsuojeluyksikön tehtäviä ovat ympäristönsuojelu-, maa-aines-, vesi-, jäte- ja luonnonsuojelulaissa sekä muussa lainsäädännössä ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät.

Ympäristötarkastajan toimenkuva koostuu mm. ympäristö- ja maa-aineslupien sekä lausuntojen valmistelusta, rekisteröinti- ja meluilmoitusten käsittelystä, valvonnasta sekä muista ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Viran toimenkuvaa voidaan tarvittaessa muokata hakijan osaamisen perusteella.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta vastaavista tehtävistä, hyviä asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aktiivista ja oma-aloitteista työotetta. Hakijalta edellytetään oman auton käyttöä.

Arvostamme kokemusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävistä sekä ympäristönsuojelulainsäädännön tuntemusta. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti.

Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 20.12.2020 klo 12.00. Hakemus tulee toimittaa Kuntarekry-järjestelmän kautta, työavain 312110.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Anu Hynninen, puh. 040 1269 678, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi.

YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALA, Viranomaistoiminnan tulosalue, Ympäristönsuojelu
Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.