Skip to main content
test
Ympäristötarkastaja - Oulun kaupunki

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos toimii seitsemän kunnan alueella kunnallisena ympäristönsuojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäviranomaisena.

Ympäristötoimen ympäristönsuojeluyksikkö hakee YMPÄRISTÖTARKASTAJAA vakituiseen virkasuhteeseen. Työ alkaa 1.4.2023 tai sopimuksen mukaan.

Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojeluviranomaisen erityislakien mukaiset valvonta-, lupa-, ohjaus- ja neuvontatehtävät painottuen maa-aineslain, ammattimaisen jätteenkäsittelytoiminnan valvontaan ja lupakäsittelyyn sekä maankäytönsuunnittelua ohjaavaan työhön.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Viran hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja aktiivista työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja selkeää suomenkielistä kirjallista ja suullista ilmaisua. Työtehtävien hoito edellyttää voimassa olevaa B-ajokorttia.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja TS:n mukaisesti. Virassa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/703/2023. Hakemukset on toimitettava 10.2.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/oulun-seudun-ymparistotoimi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa ympäristönsuojelupäällikkö Jonna Hakala p. 044 703 6760. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Kaupunkiympäristöpalvelut, Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 7 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Solistinkatu 2, 90140 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat