Ympäristötarkastaja, talousveden valvonta - Pudasjärven kaupunki

Etsimme ympäristötarkastajaa talousveden valvontaan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.1.-31.12.2020.

Viranhaltijan sijoituspaikka on Pudasjärvi tai Ii ja toimialue koko Oulunkaaren ympäristöpalveluiden toimialue. Työ on talousveden valvontaa, joka koostuu pääasiassa vesilaitosten tarkastuksista, vesilaitosten riskinarviointien hyväksymisestä ja häiriötilanteisiin liittyvästä ohjauksesta ja valvonnasta.

Viran kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n 3 momentin mukaisesti. Edellytämme kokemusta talousveden valvonnasta ja/tai tuoretta ao. lainsäädännön tuntemusta sekä sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Koeaika on 6 kuukautta. B-luokan ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta edellytetään. Työtä on mahdollista tehdä osittain etätyönä kohtuulliselta etäisyydeltä. Toisaalta häiriötilanteet voivat edellyttää lähtövalmiutta kohteeseen toimialueella kaikkina työpäivinä.

Tehtäväkohtainen palkka on 2939,38 € / kk. Muut ehdot määräytyvät KVTES teknisen sopimuksen mukaisesti, työaika tällä hetkellä 38,25 tuntia viikossa.

Valintaperusteena on kelpoisuusvaatimuksen ja edellä mainittujen edellytysten täyttyminen. Paikka voidaan täyttää jo hakuaikana tai jättää täyttämättä kokonaan.

Lisätietoja

http://www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut

Tutustu työnantajaan

Ympäristöjohtaja, johtava eläinlääkäri Henri Pätsi ensisijaisesti sähköpostitse (etunimi.sukunimi@pudasjarvi) ja puhelimitse p. 0400433998 arkisin klo 13-14.

Pudasjärven kaupunki, Hallintotoiminta, Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Osoite: Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon mukaan lukien eläinlääkintähuollon palvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Lisäksi tuotetaan eläinlääkintähuollon palvelut Yli-Iin suuralueelle Oulun kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan Iin ja Utajärven kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin.

Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa itsenäisenä tulosyksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on kaksi jäsentä jokaisesta sopijakunnasta.