Ympäristötarkastaja, talousveden valvonta - Pudasjärven kaupunki

Haemme ympäristötarkastajaa talousveden valvontaan 1.1.2021 alkaen.

Viranhaltijan sijoituspaikka on Pudasjärvi ja toimialue koko Oulunkaaren ympäristöpalveluiden toimialue, joka on tällä hetkellä Pudasjärven, Iin, Vaalan ja Utajärven kunnat. Työ on talousveden valvontaa, joka koostuu pääasiassa vesilaitosten tarkastuksista, vesilaitosten riskinarviointien hyväksymisestä, valvontatutkimusohjelmien laatimiseen osallistumisesta sekä erityistilanteisiin liittyvästä ohjauksesta ja viranomaistoimenpiteistä.

Viran kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n 3 momentin mukaisesti. Edellytämme työkokemusta terveydensuojelulain mukaisesta talousveden valvonnasta, riskinarviointien hyväksymisestä ja talousveden erityistilanteisiin liittyvistä toimenpiteistä. Lisäksi edellytämme ao. lainsäädännön tuntemusta sekä sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. VATI-tietojärjestelmän osaaminen sekä hyvät vuorovaikutustaidot luetaan hakijalle eduksi.

Koeaika on 6 kuukautta. B-luokan ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta edellytetään. Erityistilanteet voivat edellyttää lähtövalmiutta kohteeseen toimialueella kaikkina työpäivinä. Hyväksyttävä lääkärintodistus edellytetään.

Tehtäväkohtainen palkka on 2975,24 € / kk. Työaika on eräiden asiantuntijoiden työaika, tällä hetkellä 37,75 tuntia viikossa. Muut ehdot määräytyvät KVTES teknisen sopimuksen mukaisesti.

Kaikki hakemuksen tiedot pyydetään kirjaamaan KuntaRekryn hakulomakkeelle, eikä toimittamaan erillisiä liitteitä.

Valintaperusteena on kelpoisuusvaatimuksen ja edellä mainittujen edellytysten täyttyminen sekä hakijalle eduksi luettavat asiat.

Lisätietoja

http://www.pudasjarvi.fi/ympäristöpalvelut

Tutustu työnantajaan

Ympäristöjohtaja Henri Pätsi, ensisijaisesti sähköpostitse etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi, p. 0400433998 (arkisin klo 12-13).

Pudasjärven kaupunki, Hallintotoiminta
Osoite: Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupun­kiin.

Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa it­senäisenä tulosyksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on kaksi jäsentä jokaisesta sopijakunnasta.