Skip to main content
test

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun viranomaispalvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Yksikössä on 8 ympäristötarkastajan virkaa, joista 4 ympäristöterveydenhuollossa.

Haemme YMPÄRISTÖTARKASTAJAA (ympäristöterveydenhuolto) Pudasjärvelle.

Viranhaltijan sijoituspaikka on Pudasjärvi ja toimialueena koko Oulunkaaren ympäristöpalvelujen alue. Ympäristötarkastajan työtä pystyy tekemään hybridityönä, josta etätyön osuus voi olla enintään 50-60 %.

Työ on kunnallisen ympäristöterveydenhuollon tehtäviä: elintarvikevalvontaa, terveydensuojeluvalvontaa, tupakkavalvontaa ja nikotiinikorvaustuotteiden myynnin valvontaa. Tehtävään sisältyy tarkastustoiminnan lisäksi toimijoiden ohjausta ja ilmoitusten käsittelyä. Lisäksi tehtäviin voidaan sisällyttää muita kunnallisen ympäristöterveydenhuollon viranhaltijan tehtäviä sekä muita työnantajan osoittamia tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotason tutkinto. Viran kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n 3 momentin ja elintarvikelain (297/2021) 32 §:n mukaisesti. Edellytämme perehtyneisyyttä ympäristöterveydenhuollon valvontatehtäviin ja ympäristöterveydenhuoltoon liittyvän lainsäädännön tuntemusta. Edellytämme myös hyviä vuorovaikutustaitoja sekä sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. VATI-tietojärjestelmän osaaminen, Dynasty-asianhallintajärjestelmän tunteminen luetaan hakijalle eduksi.

Koeaika on 6 kuukautta. Hyväksyttävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus edellytetään 30 vuorokauden kuluessa viran vastaanottamisesta. B-luokan ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta edellytetään.

Tehtäväkohtainen palkka on 3189,30 € / kk. Työaika on eräiden asiantuntijoiden työaika, joka on 37,75 tuntia viikossa. Muut ehdot määräytyvät KVTES teknisen sopimuksen mukaisesti.

Valintaperusteena on kelpoisuusvaatimuksen ja edellä mainittujen edellytysten täyttyminen sekä arvio edellä mainituista eduksi luettavista asioista ja ominaisuuksista sekä suoriutuminen haastattelussa.

Kaikki hakemuksen tiedot pyydetään kirjaamaan KuntaRekryn hakulomakkeelle ilman liitteitä.

Lisätietoja

https://www.pudasjarvi.fi/ymparistoterveys-ja-elaimet/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ympäristöjohtaja Jarmo Kelloniemi, jarmo.kelloniemi@pudasjarvi.fi, puhelimitse arkisin p. 0400 433 998

Lisätietoja

Pudasjärven kaupunki, Hallintotoiminta, Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut Pudasjärvelle, Iihin, Vaalaan ja Utajärvelle.

Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa it­senäisenä tulosyksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on kaksi jäsentä jokaisesta sopijakunnasta. Lautakunta huolehtii tehtäväalueensa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.


Osoite: Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi
Pudasjärven kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat