Ympäristötarkastaja, ympäristönsuojelu - Pudasjärven kaupunki

Ympäristötarkastaja, ympäristönsuojelu - Pudasjärven kaupunki

Viranhaltijan sijoituspaikka on Ii ja toimialue koko Oulunkaaren ympäristöpalveluiden toimialue.

Suurin osa työstä on maa-aines- ja ympäristölupien sekä lausuntojen valmistelua ja maa-aines- ja ympäristölupatarkastuksia sekä ympäristöhaittailmoituksiin liittyviä tarkastuksia. Joitakin tehtäviä voidaan keskittää yhdelle ympäristönsuojelun ympäristötarkastajalle Pudasjärvellä, Iissä ja Utajärvellä, joissa kussakin on yksi ympäristönsuojelun ympäristötarkastaja.

Kelpoisuusvaatimuksena on ympäristönsuojelun kunnalliselle tarkastajalle soveltuva korkeakoulututkinto. Edellytämme kokemusta ympäristönsuojelun ympäristötarkastajan tehtävistä sekä hyviä atk-taitoja, sillä kaikki asiakirjat tulee saattaa sähköiseen muotoon ja tallentaa asianomaisiin sähköisiin järjestelmiin. Kokemus Dynasty-asianhallintaohjelman käytöstä ja kyky valmistella itsenäisesti maa-aines- ja ympäristölupa ovat eduksi. Oma-aloitteisuus, tehokkuus ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä ominaisuuksia virkaan valittavalle.

Koeaika on 6 kuukautta. Hyväksyttävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus edellytetään 30 vuorokauden kuluessa viran vastaanottamisesta. B-luokan ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta edellytetään. Tehtäväkohtainen palkka on 2890,90 € kuukaudessa ja työaikamuoto on toimistotyöaika. Muut ehdot määräytyvät KVTES teknisen sopimuksen mukaisesti. Valintaperusteena on kelpoisuusvaatimuksen ja edellä mainittujen edellytysten täyttyminen sekä arvio edellä mainituista eduksi luettavista asioista ja ominaisuuksista sekä suoriutuminen haastattelussa.

Virkasuhteen alkamisen ajankohta voi olla ilmoitettua myöhäisempi riippuen nykyisen viranhaltijan virkasuhteen päättymisen ajankohdasta.

Paikkaa haetaan ensisijaisesti osoitteessa kuntarekry.fi Kaikki tiedot pyydetään kirjoittamaan Kuntarekryn lomakekenttiin eikä erillisille liitetiedostoille. Liitetiedostoja ei tule toimittaa myöskään sähköpostitse. (Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta lähettää hakemusta Kuntarekryn kautta, hakemus tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi tai postitse osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.)

Lisätietoja

http://www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut

Ympäristöjohtaja, johtava eläinlääkäri Henri Pätsi ensisijaisesti sähköpostitse (etunimi.sukunimi@pudasjarvi) ja puhelimitse p. 0400433998 arkisin klo 13-14.

Pudasjärven kaupunki, Hallintotoiminta, Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Osoite: Piisilta 1, 91100 Ii

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon mukaan lukien eläinlääkintähuollon palvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Lisäksi tuotetaan eläinlääkintähuollon palvelut Yli-Iin suuralueelle Oulun kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.
Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan Iin ja Utajärven kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin.
Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa itsenäisenä tulosyksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on kaksi jäsentä jokaisesta sopijakunnasta.

Tutustu työnantajaan