Ympäristötarkastaja, ympäristönsuojelu - Pudasjärven kaupunki

Etsimme ympäristötarkastajan (ympäristönsuojelu) viransijaista Pudasjärvelle alkaen heti ja jatkuen 31.12.2020 asti.

Huom. Kyseessä ei ole kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 304/2003 4.1 § mukainen julkinen hakumenettely ja saman lain 5 § mukainen viran täyttäminen, vaan paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä saman lain 4.3 § mukaisesti (Virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi). Perusteena menettelyn käyttämiselle on määräaikaisuuden lyhyen keston lisäksi välitön tarve.

Ilmoitus poistetaan sopivan henkilön löydyttyä, eli paikka ei välttämättä ole haettavissa ilmoitettuun ajankohtaan asti.

Suurin osa työstä on maa-aines- ja ympäristölupien sekä lausuntojen valmistelua ja maa-aines- ja ympäristölupatarkastuksia sekä ympäristöhaittailmoituksiin liittyviä tarkastuksia.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Koeaika on 1,5 kuukautta. B-luokan ajokorttia edellytetään. Tehtäväkohtainen palkka on n. 2930 € kuukaudessa ja työaikamuoto on toimistotyöaika. Muut ehdot määräytyvät KVTES teknisen sopimuksen mukaisesti.

Tarkastustoiminta edellyttää läsnäoloa osana työpäivistä sopimuksen mukaisesti, osittain työskentely onnistuu etätyönä.

Paikkaa haetaan osoitteessa kuntarekry.fi Kaikki tiedot pyydetään kirjoittamaan Kuntarekryn lomakekenttiin eikä erillisille liitetiedostoille. Liitetiedostoja ei tule toimittaa myöskään sähköpostitse. Hakemuksessa pyydetään ilmoittamaan milloin hakijalla on valmius aloittaa tehtävässä.

Lisätietoja

http://www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut

Tutustu työnantajaan

Ympäristöjohtaja, johtava eläinlääkäri Henri Pätsi ensisijaisesti sähköpostitse (etunimi.sukunimi@pudasjarvi) ja puhelimitse p. 0400433998 arkisin klo 13-14.

Pudasjärven kaupunki, Hallintotoiminta, Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Osoite: Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon mukaan lukien eläinlääkintähuollon palvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Lisäksi tuotetaan eläinlääkintähuollon palvelut Yli-Iin suuralueelle Oulun kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan Iin ja Utajärven kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin ja v. 2020 lisäksi Vaalan kuntaan.

Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa itsenäisenä tulosyksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta.