test
Ympäristötarkastaja, ympäristöterveydenhuolto - Pudasjärven kaupunki

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun viranomaispalvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Yksikössä on 8 ympäristötarkastajan virkaa, joista 4 ympäristöterveydenhuollossa.

Haemme ympäristötarkastajaa (ympäristöterveydenhuolto) Utajärvelle 1.10.2021 alkaen.

Viranhaltijan sijoituspaikka on Utajärvi ja toimialueena pääasiassa Utajärven ja Vaalan kuntien alueet. Työ on kunnallisen ympäristöterveydenhuollon tehtäviä: elintarvikevalvontaa, terveydensuojeluvalvontaa, tupakkavalvontaa ja nikotiinikorvaustuotteiden myynnin valvontaa. Tehtävään sisältyy tarkastustoiminnan lisäksi toimijoiden ohjausta, ilmoitusten käsittelyä, muita viranomaistoimenpiteitä ja muita mahdollisia työantajan määräämiä tehtäviä.

Viran kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n 3 momentin ja elintarvikelain (297/2021) 32 §:n mukaisesti. Edellytämme työkokemusta ympäristöterveydenhuollon valvonnasta. Lisäksi edellytämme ao. lainsäädännön tuntemusta sekä sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. VATI-tietojärjestelmän osaaminen, Dynasty-asianhallintajärjestelmän tunteminen sekä hyvät vuorovaikutustaidot luetaan hakijalle eduksi.

Koeaika on 6 kuukautta. B-luokan ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta edellytetään. Hyväksyttävä lääkärintodistus edellytetään.

Tehtäväkohtainen palkka on 3035,29 € / kk. Työaika on eräiden asiantuntijoiden työaika, joka tällä hetkellä on 37,75 tuntia viikossa. Muut ehdot määräytyvät KVTES teknisen sopimuksen mukaisesti.

Kaikki hakemuksen tiedot pyydetään kirjaamaan KuntaRekryn hakulomakkeelle ilman liitteitä.

Valintaperusteena on kelpoisuusvaatimuksen ja edellä mainittujen edellytysten täyttyminen sekä hakijalle eduksi luettavat asiat.

Lisätietoja

http://www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ympäristötarkastaja Jyrki Mäkelä, jyrki.makela@pudasjarvi.fi, puhelimitse arkisin klo 13-14 p. 050 395 0406.

Lisätietoja

Pudasjärven kaupunki, Hallintotoiminta

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun viranomaispalvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Lisäksi tuotetaan eläinlääkintähuollon palvelut entisen Yli-Iin kunnan alueelle.

Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa itsenäisenä tulosyksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on kaksi jäsentä jokaisesta sopijakunnasta. Lautakunta huolehtii tehtäväalueensa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.


Osoite: Vanhatie 46, 91600 Utajärvi

Sinulle suositellut työpaikat