Ympäristötarkastajan viransijaisuus - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Ympäristötarkastajan viransijaisuus - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Ympäristötarkastajan viransijaisuus on haettavana ajalle 31.12.2019 saakka..

Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluvat ympäristöterveydenhuollon (EL, TsL, TupL) lupa- ja valvontatehtävät painottuen terveydensuojeluvalvontaan (huoneistot, talousvesi- ja uimavesiasiat). Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueeseen kuuluvat Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi ja Reisjärvi. Viran aloituspaikka on Pyhäjärvi.

Viransijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto. Etsimältämme henkilöltä toivomme muutaman vuoden työkokemusta ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, aktiivista asennetta sekä rohkeutta tarttua monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin. Katsomme eduksi erityisesti osaamisen terveydensuojelun valvontatehtävissä. Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä ilmaisu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä tietoteknistä osaamista. Organisaatiossamme pidetään tärkeänä jouhevaa viranomaisyhteistyötä, joka näkyy asiakkaalle joustavana palveluasenteena ja yksikön sisällä kannustavana ja kehittyvänä työyhteisönä.

Työtehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä kirjallisen hakemuksesi osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, ympäristöjohtaja Sanna Räty, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee tällöin mainita tehtävän 246035 työavain. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: puh. 044 445 6639.

Lisätietoja

http://www.selanne.net

Lisätietoja antaa vs. ympäristöjohtaja Sanna Räty, puh. 040 3008 270 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@selanne.net.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut
Osoite: Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kuntien yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Väestöpohja Selänteen alueella on n. 16 000 asukasta.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka

Tutustu työnantajaan