Ympäristötarkastajan virka, Tornio - Tornion kaupunki

Ympäristötarkastajan virka, Tornio - Tornion kaupunki

Meri-Lapin ympäristöpalvelut hakee ympäristötarkastajaa vakituiseen virkasuhteeseen. Ympäristötarkastaja toimii ympäristönsuojelun Tornion yksikössä ja toimialueena on Tornio ja Keminmaa. Ympäristötarkastajan tehtäviä ovat mm. maa-aineslain mukaisten päätösten valmistelu ja valvonta, jätelakiin ja jätehuoltomääräyksiin perustuva neuvonta, valvonta ja päätösten valmistelu, ympäristönsuojelulakiin perustuva valvonta, ympäristön-suojelulain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisten ilmoitusten ja lupien käsittely, haja-asutuksen jätevesiin liittyvä neuvonta ja valvonta, vesilain mukainen valvonta ja päätösten valmistelu.

Pätevyysvaatimuksena on soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus. Lisäksi arvostamme kokemusta vastaavista tehtävistä, vuorovaikutustaitoja, kunnallishallinnon tuntemusta ja hyvää kirjallisen ja suullisen ilmaisun taitoa. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa

Hakemus virkaan täytetään sähköisesti: linkki Tornion kaupungin Internet-sivulla: www.tornio.fi -Tornion kaupungin avoimet työpaikat -Ympäristötarkastaja. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo/CV.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää, (puh. 040 7555 891, aapo.maenpaa@tornio.fi) ja ympäristötarkastaja Minna Karhunen (050 5664195, minna.karhunen@tornio.fi)

Meri-Lapin ympäristöpalvelut
Osoite: Tornio

Merkittävän historian ja kehittyvän nykypäivän Tornio muodostaa Perämerenkaaren rajattomien mahdollisuuksien kansainvälisen kaksoiskaupungin yhdessä Ruotsin Haaparannan kanssa. Tornion kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1350 eri alan ammattilaista. Kaupunki tarjoaa kehittymiskykyisille osaajille mielenkiintoisen ja kansainvälisen työympäristön sekä turvalliset puitteet viihtyisälle asumiselle keskellä hyviä palveluja. www.tornio.fi