Ympäristöterveydenhuollon asiakassihteeri - Pudasjärven kaupunki

Ympäristöterveydenhuollon asiakassihteeri - Pudasjärven kaupunki

Toimen pääasialliset tehtävät ovat ympäristöterveydenhuollon asiakassihteerin tehtävät tehtäväkuvauksen mukaisesti ja lisäksi ympäristönsuojelun vakuushallinta, laskutus, ympäristönsuojelun sihteerin ja ympäristölautakunnan sihteerin sijaisen tehtävät sekä muut työnantajan määräämät tehtävät. Toimen toimialue on koko Oulunkaaren ympäristöpalveluiden toimialue ja toimipiste Pudasjärvi.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään opistotasoinen tehtävään soveltuva tutkinto. Edellytämme kokemusta ympäristöterveydenhuollon asiakassihteerin tehtävistä sekä hyviä atk-taitoja, sillä kaikki asiakirjat tulee saattaa sähköiseen muotoon ja tallentaa asianomaisiin sähköisiin järjestelmiin.
Koeaika on 6 kuukautta. Hyväksyttävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus edellytetään 30 vuorokauden kuluessa toimen vastaanottamisesta. Tehtäväkohtainen palkka on 2062,42 € kuukaudessa ja työaikamuoto on toimistotyöaika. Muut ehdot määräytyvät KVTES yleisen osan mukaisesti. Valintaperusteena on kelpoisuusvaatimuksen ja edellä mainittujen edellytysten täyttyminen sekä arvio edellä mainituista eduksi luettavista asioista ja ominaisuuksista sekä suoriutuminen haastattelussa.

Paikkaa haetaan ensisijaisesti osoitteessa kuntarekry.fi Kaikki tiedot pyydetään kirjoittamaan Kuntarekryn lomakekenttiin eikä erillisille liitetiedostoille. Liitetiedostoja ei tule toimittaa myöskään sähköpostitse. (Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta lähettää hakemusta Kuntarekryn kautta, hakemus tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi tai postitse osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.)

Lisätietoja

http://www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut

Ympäristöjohtaja, johtava eläinlääkäri Henri Pätsi ensisijaisesti sähköpostitse (etunimi.sukunimi@pudasjarvi) ja puhelimitse p. 0400433998 arkisin klo 13-14.

Pudasjärven kaupunki, Hallintotoiminta, Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Osoite: Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon mukaan lukien eläinlääkintähuollon palvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Lisäksi tuotetaan eläinlääkintähuollon palvelut Yli-Iin suuralueelle Oulun kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.
Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan Iin ja Utajärven kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin.
Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa itsenäisenä tulosyksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on kaksi jäsentä jokaisesta sopijakunnasta.

Tutustu työnantajaan