Kouvolan kaupungilla on haettavana 4.3.2021 mennessä

YMPÄRISTÖTERVEYSPÄÄLLIKÖN virka

Tule osaksi Kouvolan ympäristöterveydenhuollon työyhteisöä turvaamaan ihmisten ja eläinten terveyttä!

Kouvolan ympäristöterveydenhuollossa työskentelee 21 vakituista viranhaltijaa tai työntekijää. Terveysvalvonnan ja valvontaeläinlääkärin toimitilat sijaitsevat kesästä alkaen Kouvolan kaupungintalolla. Eläinlääkärien yhteisvastaanotto toimii omissa tiloissaan Kuusankoskella. Ympäristöterveydenhuolto kehittää toimintaansa laatujärjestelmän mukaisesti.

Ympäristöterveyspäällikkö toimii ympäristöterveydenhuollon esimiehenä, joka vastaa mm. toiminnan johtamisesta ja lakisääteisten palvelujen järjestämisestä sekä yksikön taloudesta ja toiminnan sekä henkilöstön kehittämisestä ja työnjaosta. Keskeisenä osana tehtäviä on viestintä ja yhteistyö sisäisten ja ulkoisten yhteistyötahojen kanssa. Ympäristöterveyspäällikkö toimii RYMY-ryhmän jäsenenä, tekee mm. laitosvalvontaa sekä eläinsuojelu- ja eläintautilain mukaista valvontaa. Ympäristöterveyspäällikkö työskentelee ympäristöjohtajan alaisuudessa ja valmistelee viranomaisjaostolle ympäristöterveydenhuollon alaisia päätöksiä.

Tehtävien hoito vaatii alan lainsäädännön tuntemusta ja soveltamista käytäntöön sekä kunnallishallinnon tuntemusta. Lisäksi työ vaatii kokonaisuuksien hallintaa, hyviä ihmissuhdetaitoja, hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa, esiintymistaitoja, suomen ja englannin kirjallista ja suullista hallintaa sekä oma-aloitteellisuutta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu eläinlääkärin ja elintarvikehygieenikon tutkinto, riittävä kokemus sekä asiantuntemus ympäristöterveydenhuollon toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Eduksi katsotaan kokemus vienti- ja laitosvalvonnasta. Odotamme kokemusta esimiestehtävistä ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä aktiivista otetta toiminnan kehittämiseen, hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä toimia laaja-alaisessa työympäristössä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät lääkärisopimuksen mukaan. Työaika 38,25 h/vk. Työtehtävien hoito edellyttää B-ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Tehtävä täytetään 1.6.2021 alkaen (tai sopimuksen mukaan). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Tehtävään valitun tulee esittää selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Hakemusasiakirjoista tulee ilmetä hakijan suostumus oikeuttaa työnantaja pyytämään perusmuotoinen turvallisuusselvitys hakijasta tämän valituksi tullessa (lisätietoja: www.supo.fi).

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Hakemukset toimitetaan sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.
Kysy lisätietoja:
Ympäristöjohtaja Hannu Friman p. 0206157900, hannu.friman@kouvola.fi
Vt. ympäristöterveyspäällikkö Saija Lassila p. 020 615 5519, saija.lassila@kouvola.fi
Vastaava kaupungineläinlääkäri Hana-Mari Luukkonen, p. 020 615 5466

Asuminen ja ympäristö, Ympäristöpalvelut, Ympäristöterveydenhuolto
Osoite: Torikatu 10, 45100 Kouvola

Kouvola on aktiivisten ihmisten luonto- ja urheilukaupunki. Kouvolassa voit elää aktiivista ja laadukasta elämää hyvien palvelujen, harrastusmahdollisuuksien ja moni-ilmeisen luonnon keskellä. Arki sujuu ja asuminen on edullista noin 82.000 asukkaan kaupungissa. Myös liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ja muualle Suomeen ovat hyvät. Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka. Tarjoamme hyvät palvelussuhteen ehdot sekä mahdollisuudet etätyöhön, mikä helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Tervetuloa osaajiemme joukkoon!

Kouvolan kaupunki - Savuton työpaikka