Yrkeshandledare - Vaasan kaupunki

Vasa stad / Vamia söker en yrkeshandledare för ett tidsbestämt anställningsförhållande 1.12.2021-22.12.2022 för utbildningarna inom mediebranschen.
Vi söker en handledare för följande utbildningsområde.
-mediebranschen; grundexamen för mediebranschen och i visuell framställning

Vamia är en läroinrättning för yrkesutbildning som ägs av Vasa stad. Den har som uppgift att utbilda yrkeskunniga personer för arbets- och näringslivets behov.
Vi är en tvåspråkig läroinrättning, men vi utbildar även på engelska utöver på finska och svenska. Studerandena uppgår årligen till drygt 4 000 och personalen till cirka 300.
Vi ordnar grundläggande yrkesutbildning samt tilläggsutbildning och fortbildning i form av yrkes- och specialyrkesexamen. Alla våra examina kan även avläggas som läroavtalsutbildning.

Du kommer att samarbeta intensivt med lärarna inom mediebranschen i syfte att höja kvaliteten på undervisningen och inlärningen vid Vamia. Vi värdesätter starkt yrkeskunnande och tekniskt kunnande.

I uppgiften förutsätts yrkesinriktad grundutbildning eller yrkesexamen inom branschen och att du behärskar Adobe CC -programmen.

En framgångsrik skötsel av uppgiften kräver en serviceinriktad och uppmuntrande inställning gentemot de studerande samt goda färdigheter att arbeta i team men också ett självständigt grepp om arbetet.
Du är social, utåtriktad och systematisk.
Du kan arbeta på finska och svenska. Kunskaper i engelska räknas som merit.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2415,73€/mån.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 43.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Utbildningschef Tina Ura, tfn. 040 828 0495
Teamansvariga Christer Burman, tfn. 040 728 7419

Lär dig mer om oss

Bildningssektorn/Vamia

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat