test
Yrkesmän inom kommunalteknik - Vaasan kaupunki

Kommunteknikens enhet byggande söker två yrkesmän inom kommunalteknik för ordinarie arbetsförhållanden.

Till yrkesmännens uppgifter hör anläggningsuppgifter inom kommunalteknik och trafikleder (gator). Yrkesmännen inom kommunalteknik verkar inom Kommunteknikens enhet byggande underställd arbetsplatschefen.

Kommunteknikens enhet byggande sköter programmeringen, byggandet och projekteringen av investeringsobjekt som gäller gator och allmänna områden. Anläggande och reparation av gator håller gatunätet täckande och i gott skick. Gatorna anläggs i samarbete med entreprenörer och som stadens egen produktion.

Behörighetsvillkor för yrkesmannen inom kommunalteknik är tillräcklig arbetserfarenhet från jordbyggnadsbranschen. Yrkesexamen inom byggnadsbranschen anses som merit.

Språkkunskapskravet är goda muntliga färdigheter i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra.

Vi förutsätter förmåga att arbeta självständigt samt flexibilitet och anpassningsförmåga när det gäller att arbeta med olika uppgifter inom byggandet på arbetsplatser där gator anläggs. Vi förutsätter också giltiga vägsäkerhets- och arbetssäkerhetskort.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga, god interaktionsförmåga, ansvarskänsla, en inspirerad och fördomsfri samt utvecklingsvillig attityd. Vi värdesätter också en mångsidig erfarenhet på kommunaltekniska sidan samt av maskinarbeten.

Vi erbjuder en trevlig och utmanande arbetsmiljö med mångsidiga arbetsuppgifter och verktyg.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 4.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Arbetschef Jukka-Pekka Raja-aho tfn. 0400 510 239

Lär dig mer om oss

Kommuntekniken

Då du går på gatan, öppnar vattenkranen eller andas in ren luft, använder du den service som stadsmiljösektorn erbjuder och utnyttjar miljön som vi övervakar. Våra experter har hand om Vasas tekniska struktur och service. Vi betjänar bland annat i fastighets-, mätnings-, planläggnings-, gatu- och grönområdesärenden.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat