Open vacancy Raahen kaupunki

Nuorten kesätyöt

Raahen kaupunkiRaahen kaupunki, Hallintopalvelukeskus, Hallinto- ja tukipalvelut, HenkilöstöpalvelutRaahe
Työavain: 
123381
Hakuaika päättyy: 
19.2.2017 00.00
Työn luonne: 
Kesätyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työn kuvaus

Raahen Kaupunki tarjoaa kesätyöpaikkoja ja kesätyöseteleitä vuosina 1999 - 2001 syntyneille raahelaisille nuorille. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole työllistyneet kaupungin Kesärekryn kautta kesinä 2015 -2016.

Nuori valitsee hakemusta tehdessään joko kaupungin kesätyöpaikan tai kesätyösetelin hakutoiveekseen. Molempiin ei voi hakea.

Kesätyöpaikkoja on noin 200 kaupungin eri toimipaikoissa (esim. puistoalueiden-, kiinteistönhoidon-, päiväkotien-, nuorisotoimen-, liikennepuiston-, museon-, ateria- ja puhtauspalvelun-, kaupunki-matkailun- ja -markkinoinnin tehtävissä sekä saaristoristeilyjen kansimiehinä, Härkätorin puiston kesämusikantin tehtävissä), työaika 30 h 24 min/vko ja kokonaisansio noin 320 €.

Kaupungin kesätyöpaikan valitessaan voi lisätietoja- osiossa kertoa harrastuksistaan tai erityis-osaamisistaan. Tietoja voidaan hyödyntää työpaikkojen jaossa, esim. musiikkiharrastus, kielitai-to, sosiaalisen median sisällön tuottaminen. Joihinkin työpaikkoihin valitaan työntekijä haastattelun kautta. Osa toimipaikoista on kesäisin auki myös lauantaina, joten sen vuoksi kysytään mahdollisuutta lauantaityöhön.

Kesätyöseteleitä on jaossa 125 kpl.
Kesätyösetelin saanut nuori hankkii itse kesätyöpaikan haluamastaan yrityksestä.

Työnantajalla tulee olla voimassa oleva y-tunnus ja kesätyöstä maksetaan alan työehtosopi-muksen mukainen palkka. Kesäsetelityön tulee kestää vähintään 3 viikkoa (työaika vähintään 30 h 24 min/vko tai 91 h 12 min kesän aikana).
Työsuhteen päätyttyä Raahen kaupunki maksaa työnantajalle 250 € kesätyösetelitukea, mikäli kesätyösetelin ehdot ovat täyttyneet.

Kesärekry -hakemukset käsitellään maaliskuun puoleen väliin mennessä Raahen kaupungin henkilöstöpalveluissa.
Kesätyöpaikan saaneille ilmoitetaan paikasta sähköpostilla ja kesätyösetelit postitetaan niitä saaneille kotiosoitteeseen.

Jos hakijan yhteystietoihin (osoite, sähköpostiosoite, kännykkänumero) tulee muutoksia hakemuksen jättämisen jälkeen, muuttuneet tiedot pitää muistaa päivittää hakemukseen hakuaikana tai ilmoittaa yhteyshenkilölle hakuajan päätyttyä.

Organisaation kuvaus
Raahe on kasvava ja kehittyvä n. 25 000 asukkaan hyvien harrastusmahdollisuuksien ja edullisen asumisen teollisuus- ja satamakaupunki Perämeren rannikolla. Raahen kaupunki on savuton työpaikka.
Yhteystiedot

Anita Myllykoski, anita.myllykoski@raahe.fi, 040 135 6989