Open vacancy Someron kaupunki

Rakennusmestari

Someron kaupunkiSomeron kaupunkiSomero
Työavain: 
131489
Hakuaika päättyy: 
3.4.2017 15.00
Palkka: 
2700 - 2900 €/kk + ammattialalisä
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Someron kaupungin tekninen toimi hakee kolmen vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen

RAKENNUSMESTARIA

Ympäristömme rakentuu n. 120 kiinteistöstä ja n. 69.000 kerrosneliöstä.

Kiinteistökanta koostuu useista julkisista rakennuksista kuten kouluista, päiväkodeista, liikuntapalvelujen ja terveydenhuollon rakennuksista sekä asuinrakennuksista.

Rakennusmestari huolehtii kiinteistöjemme ylläpidosta ja avustaa talonrakennus-hankkeiden valmistelussa sekä niiden toteuttamisessa ja valvonnassa. Työhön sisältyy kohteesta riippuen mm. projektien suunnittelu, materiaali- ja urakoitsijahankinnat, tilaajavalvonta, työnjohto sekä työturvallisuus. Työt toteutetaan joko ulkopuolisilla urakoitsijoilla tai omilla resursseilla.

Toimit jatkuvassa yhteistyössä oman organisaation, yhteistyökumppaneiden, kaupungin muiden toimialojen sekä kaupunkilaisten kanssa, joten sosiaalisten taitojen osaaminen on edellytys tehtävässä. Toimit tulosvastuullisesti huomioiden laadullisen, aikataulullisen ja kustannuksellisen valvonnan.

Lisäksi rakennusmestarin tehtävänä on toimialueen toiminnan kehittämiseen osallistuminen. Tehtävä sisältää myös rakennustarkastajan viransijaisuuden tehtävät ja mahdollisia muita rakennusvalvonnan tehtäviä.

Edellytämme oma-aloitteista, reipasta ja itsenäistä otetta työtehtäviin tartuttaessa. Sinulla on hyvät kommunikointi- ja yhteistyötaidot sekä tietotekniset että suulliset ja kirjalliset taidot. Suomen kielen taito ja ajokortti ovat välttämättömiä.

Tarjoamme haastavan työympäristön, mukavat työkaverit, sekä mahdollisuuden kouluttautua alan vaatimusten mukaisesti. Työvälineinämme ovat alalla yleisesti käytössä olevat välineet, ohjelmistot ja toimintatavat.

Tehtävään vaadittavalta edellytetään rakennusalan ammattikorkeakoulututkintoa tai aikaisempi vastaava opistoasteen koulutus sekä riittävää kokemusta kiinteistöjen kunnossapito- ja rakennuttamistehtävistä. Talotekniikan (LVISA) hyvä tuntemus ja osaaminen ovat edellytys tehtävän hoitamiseen.

Eduksi katsotaan kunnallisen toimintaympäristön sekä hankintalainsäädännön tuntemus.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haasteellisen tehtäväkokonaisuuden.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät TS:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 2700 - 2900 €/kk. Lisäksi tulee ammattialalisä (4%/3v tai 8%/5v) riippuen työkokemuksesta.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa tilakeskuksen päällikkö Jari Kauppi puh. 044 779 1249 tai tekninen johtaja Marko Mäkinen puh. 044 779 1240.

Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään ma 3.4.2017 klo 15:00 mennessä.

Somerolla 9.3.2017
Tekninen lautakunta

Organisaation kuvaus

Somero on elinvoimainen Härkätienvarren maaseutukaupunki Varsinais-Suomessa, Uudenmaan ja Hämeen rajanaapurissa. Somero tunnetaan upeista vesistöistään, runsaasta vapaa-ajan tarjonnastaan, omaleimaisista kulttuuripersoonistaan sekä ennen kaikkea yritteliäisyydestään. www.somero.fi

Somero on savuton työnantaja.

Yhteystiedot

Tilakeskuksen päällikkö Jari Kauppi p. 044 779 1249,
Tekninen johtaja Marko Mäkinen p. 044 779 1240,
etunimi.sukunimi@somero.fi