Open vacancy Carea

Osastofarmaseutti

CareaCarea, Kymenlaakson sairaala-apteekkiKouvola
Työavain: 
132744
Hakuaika päättyy: 
2.4.2017 23.59
Palkka: 
Carean palkkausohjeen mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
mahdollisimman pian
Työn kuvaus

Haemme osastofarmaseuttia Pohjois-Kymen sairaalaan Kouvolaan.Tehtävään valitun toivotaan aloittavan tehtävässä mahdollisimman pian.

Osastofarmaseutin keskeisiin tehtäviin kuuluvat vuodeosaston potilaiden lääkityksien tarkastukset, lääkelogistiikasta huolehtiminen ja lääkkeiden jakaminen. Lisäksi osastofarmaseutin tehtäviin kuuluu lääkeinformaatiotehtävät ja tarvittaessa ohjeiden laatiminen yhteistyössä osaston henkilökunnan kanssa. Työtehtävässä on mainio mahdollisuus päästä työskentelemään osastolla, jossa moniammatillista yhteistyötä on rakennettu jo vuosia ja sitä kehitetään edelleen. Tehtävässä pääset tekemään lääkityksen tarkastuksia, joissa opit kliinistä farmasiaa oma-aloitteisesti ja muiden osastofarmaseuttien opastuksella. Lääkityksien tarkastukset käsittelet yhdessä hoitavan lääkärin ja hoitajien kanssa.

Tehtävässä edellytetään farmaseutin koulutusta. Valinnassa katsotaan eduksi hakijan täydennyskoulutus ja kokemus osastofarmasiasta.Tehtävässä menestyminen edellyttää aktiivista ja itsenäistä työotetta ja halua kehittää työnkuvaa.

Kymenlaakson sairaala-apteekki on Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Carean omistama liikelaitos. Sairaala-apteekin toimipisteet sijaitsevat Kymenlaakson keskussairaalassa ja Pohjois-Kymen sairaalassa.
Asiakkainamme ovat kuntayhtymän tulosalueiden yksikköjen lisäksi kuntien terveyskeskukset ja sosiaalihuollon laitokset, A-klinikkatoimi, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymijoen työterveys, Kouvolan työterveys ry., puolustusvoimat ja MedOne.

Organisaation kuvaus

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea tuottaa erikoissairaanhoidon sekä sosiaali- ja erityishuollon palveluja Kymenlaaksossa. Konsernin tytäryhtiöt vastaavat kiinteistöistä sekä puhtaus -ja huoltopalveluista. Konsernin liikevaihto on noin 220 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on n. 2200.

Yhteystiedot

Janne Pousi p. 044 223 1809