Open vacancy Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Päätoiminen tuntiopettaja (hoitotyö)

Jyväskylän koulutuskuntayhtymäJyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopistoKeskussairaalantie 21Jyväskylä
Työavain: 
135206
Hakuaika päättyy: 
28.4.2017 00.00
Palkka: 
OVTES, C-osio, liite 7
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.8.2017
Työn kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan päätoiminen tuntiopettaja (hoitotyö)

Keskeisenä tehtävänä on hoitotyön opettaminen lähihoitajatutkinnon pakollisissa tutkinnon osissa ja osaamisaloilla. Tehtävässä painottuvat hoitamisen tietoperustan ja käytännön hoitotaitojen ja ensihoidon opettaminen sekä työssäoppimisen ohjaus ja ammattiosaamisen näyttöjen arviointi sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla.

Opettajalla tulee olla työkokemusta akuuttihoitotyöstä ja/tai sairaankuljetuksen työtehtävissä toimimisesta. Lähihoitajakoulutuksen tuntemus ja lähihoitajakoulutuksen opetustehtvissä toimiminen katsotaan eduksi.

Tehtävässä edellytämme hyviä työyhteisötaitoja sekä arvostamme perehtyneisyyttä ammatilliseen koulutukseen.

Kelpoisuusehto on asetuksen 986/1998 mukainen. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Valitun tulee ennen palvelussuhteen alkamista toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan.

Organisaation kuvaus

Jyväskylän ammattiopisto on nuorten monialainen ammatillinen oppilaitos, jossa opiskelee vuosittain yli 4000 nuorta kymmeniin ammatteihin. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) nuori voi etsiä omaa alaansa. Lisäksi oppilaitoksessa on mahdollista suorittaa peruskoulu loppuun tai korottaa arvosanoja. Lapset ja nuoret voivat harrastaa musiikkia ja tanssia taiteen perusopetuksessa. Jyväskylän ammattiopisto on osa Jyväskylän koulutuskuntayhtymää.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. Kuntayhtymän tulosalueita ovat Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän ammattiopisto, Jämsän ammattiopisto, Jyväskylän lukiokoulutus, Jyväskylän oppisopimuskeskus, kiinteistöliikelaitos ja kuntayhtymän johto. Kuntayhtymään kuuluu myös Ravintola Priimus.

Kuntayhtymässä työskentelee 1100 työntekijää, joista opetustehtävissä 750. Kuntayhtymä tarjoaa monenlaisia työtehtäviä eri alojen asiantuntijoille opetustehtävistä erilaisiin hallinnontehtäviin ja hanketyöhön.

Yhteystiedot

Ajalla 11.4.-21.4.2017 koulutuspäällikkö Minna Sillanpää p. 040 341 5203, minna.sillanpaa@jao.fi
Ajalla 24.4.-28.4.2017 yksikönjohtaja Hannu Perälä p. 040 341 5888, hannu.perala@jao.fi