Open vacancy Kirkkonummen kunta

Perusopetuksen rehtori

Kirkkonummen kuntaKirkkonummen kunta, SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA, Suomenkielinen opetusKirkkotallintie 6 AKirkkonummi
Työavain: 
135594
Hakuaika päättyy: 
5.5.2017 12.00
Palkka: 
OVTESin mukaan
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.8.2017
Työn kuvaus

Kirkkonummen kunnan suomenkielisessä opetustoimessa on haettavana toistaiseksi täytettävä PERUSOPETUKSEN REHTORIN VIRKA.

Virka on sijoitettu Kirkkonummen keskustassa sijaitsevaan Kirkkoharjun kouluun. Koulussa on perusopetuksen vuosiluokat 1-9 ja noin 1000 oppilasta, 72 opettajanvirkaa sekä apulaisrehtorin virka.

Kirkkoharjun koulussa tehdään oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa yhdessä työtä, jonka tavoitteena on maailman suurin kyläkoulu - yhteisöllinen ja jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle turvallinen paikka oppia ja tehdä työtä. Virka tulee ottaa vastaan viimeistään 1.8.2017, mutta valittavan toivotaan voivan aloittaa mahdollisuuksien mukaan jo aikaisemmin.

Kelpoisuus virkaan määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaisesti.

Rehtorin tehtävänä on johtaa, kehittää ja arvioida koulunsa toimintaa. Rehtorin vastuulla on koulun henkilöstö-, talous- ja yleishallinto. Koululle ollaan suunnittelemassa pedagogisen suunnitelman mukaista uutta oppimiskeskusta, jossa tulee huomioida uuden opetussuunnitelman mukainen pedagogiikka ja ajattelu oppimisympäristöistä. Rehtori osallistuu oppimiskeskuksen suunnitteluun, jonka hankesuunnitelma on päätösvaiheessa.

Edellytämme kokemusta yhtenäisen peruskoulun rehtorin työstä, aloitteellisuutta, yhteistyökykyä, kokonaisvaltaista näkemystä perusopetuksesta ja kunnan toiminnasta. Kokemus uuden opetussuunnitelman mukaisten oppimisympäristöjen kehittämisestä ja/tai uuden koulurakennushankkeen suunnittelusta katsotaan eduksi. Eduksi luemme kyvyn käyttää erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja johtamisen välineenä ja kokemuksen suurta paineensietokykyä vaativista tehtävistä. Apunasi on oppilashuollosta ja pedagogisesta tuesta vastaava apulaisrehtori, mm. sijaisista vastaava rehtoria avustava opettaja sekä motivoitunut ja osaava henkilökunta.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon ainoastaan kelpoiset hakijat. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto tai Kirkkonummen kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Organisaation kuvaus

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva yli 38 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista.

Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa opetustoimen johtaja Leila Kurki, p. 050 337 0479

Hakemukset lähetetään sähköisesti KuntaRekryn kautta, (www.kuntarekry.fi). Postissa lähetettäviin hakemuksiin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, ja ne lähetetään os. Kirkkonummen kunta, Kirjaamo/Sivistyspalvelut, PL 20 (Ervastintie 2), 02401 Kirkkonummi. Hakuaika päättyy 5.5.2017 klo 12.00.

Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.