Open vacancy Sipoon kunta

Rektor, Kungsvägens skola

Sipoon kuntaBildning, UtbildningstjänsterSipoo
Työavain: 
138661
Hakuaika päättyy: 
26.5.2017 14.00
Palkka: 
Enligt UKTA.
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.8.2017
Työn kuvaus

Sibbo växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Sibbo.

Vi utgår från kommuninvånarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Sibbo. I takt med att kommunen växer förändras även vårt uppdrag. Som rektor förväntas du leda det pedagogiska utvecklingsarbetet och se till att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer. Du arbetar tillsammans med medarbetarna i förändrings- och utvecklingsarbete och är lyhörd för idéer och förslag. Du arbetar aktivt i ett delegerat ledarskap och utvecklar visioner och tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetarna samt leder kvalitetsarbetet och ansvarar för att verksamheten kontinuerligt följs upp och utvärderas.

Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt, du lyssnar och kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Som rektor har du en helhetssyn och kommunicerar tydligt. Du är strategisk och har ett brett perspektiv på frågor och ser på sakers långsiktiga betydelse och konsekvenser.

Vi vill att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna, stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Vi vet att skickliga medarbetare på skolan är avgörande för att eleverna ska lyckas, och att skickliga chefer är avgörande för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Vill du som vi så kanske du är den rektor som vi nu söker till Kungsvägens skola.

I Kungsvägens skola undervisas kommunens alla svenska elever i åk 7-9. Vi har ca 300 elever och 35 lärare. Skolan finns tillsammans med den finskspråkiga skolan Sipoonjoen koulu i skolcentrum Nickby Hjärta området där även åk 1.-6. skolorna och gymnasierna finns, samt Nickby centrums idrottsanläggningar. I skolorna finns också svenskspråkig språkbadsundervisning, specialklasser samt flexibel grundläggande utbildning. Skolorna fungerar som självständiga skolor för årskurserna 7-9, men samarbetet och växelverkan är intensivt.

Sibbo kommuns svenska utbildningstjänster söker en rektor till en ordinarie tjänst vid Kungsvägens skola från och med 1.8.2017 eller enligt överenskommelse.

Vi satsar på högklassig läroplansenlig och mångsidig undervisning för skolans elever. Skolan har en aktiv elevkårs-och stödelevsverksamhet och vi är också en KiVa-skola. Det är viktigt att skolans elever och lärare trivs samt att skolans atmosfär känns trygg. Vi jobbar medvetet för att utveckla skolans verksamhetsmiljö, bl.a. genom satsningar på informationsteknik och på differentierade undervisningsmetoder.
Det nya skolcentret med två språk under samma tak ger en ypperlig chans för dig med visioner och innovativa lösningar att i samarbete med din finska kollega och arbetsgruppen för detta exklusiva projekt, bygga en framtidsskola som kommer att föregå som exempel på nytt pedagogiskt tänkande och samarbete. Vi söker en gedigen ledare och förebild för både eleverna och personalen.

Vi värdesätter administrativa kunskaper och utgår från att du har erfarenhet av rektorsuppgifter och att ekonomi- och personalförvaltning hör till dina starka sidor.
Behörighetskraven för tjänsten är i enlighet med förordningen (628/1998) om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet och utmärkta kunskaper i svenska, kunskaper i finska räknas som merit.

Den som valts till tjänsten bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett straffregisterutdrag. Tjänsteförhållandet har 6 månaders prövotid. Lönen bestäms via UKTA.

Vi ber att ansökningarna lämnas in senast 26.5.2017 kl. 14.00 via länken nedan. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Organisaation kuvaus

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Sibbo är en rökfri kommun.

Yhteystiedot

Tilläggsuppgifter ger svensk undervisningschef Hannu Ollikainen, tfn. 09 2353 7100, hannu.ollikainen@sipoo.fi