Erityisopettaja

Siikalatvan kuntaSiikalatvan kuntaSiikalatva
Työavain: 
144899
Hakuaika päättyy: 
29.6.2017 15.00
Palkka: 
OVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
7.8.2017
Työn kuvaus

Siikalatvan koulutoimessa julistetaan haettavaksi määräaikaista täyttämistä varten ajalle 7.8.2017-2.6.2018 erityisopettajan virka nro 202.

Viran sijoituspaikka virkasuhteen alussa on Pulkkila. Virka on Siikalatvan kunnan virka ja sijoituspaikka voi muuttua kunnan sisällä.

Pulkkilan peruskoululla tarvitaan erityisopettajaa luokille 7.-9. Tehtäviin kuuluvat oppilaiden tukeminen oppimisen vaikeuksissa sekä samanaikaisopettajana että erillisopetuksena, pedagogisten asiakirjojen laatiminen oppilaskohtaisten asiantuntijaryhmien linjausten mukaisesti sekä konsultatiivinen ohjaus aineenopettajille. Tehtävä on päätoiminen.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan.
Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset sekä työtodistukset.

Hakuaika päättyy 29.6.2017 klo 15.00.

Viran täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.
Siikalatvan kunta on savuton työpaikka.

Organisaation kuvaus

Siikalatva on elävän maaseudun kunta Suomen keskipisteessä. Kunnassa on neljä kirkonkylää, toimivat peruspalvelut ja hyvän elämisen edellytykset.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa:

Rehtori Maarit Leskelä, puh. 044 511 8520, maarit.leskela@siikalatva.fi