Open vacancy Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Pt. tuntiopettaja, VALMA-koulutus (Kittilä)

Rovaniemen koulutuskuntayhtymäOppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelut Valtatie 82Kittilä
Työavain: 
145500
Hakuaika päättyy: 
2.8.2017 12.00
Palkka: 
OVTES:n (liite 7) mukaan
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
7.8.2017-2.6.2018
Työn kuvaus

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelujen sekä työelämäpalvelujen toimijat vastaavat opetushenkilöstön ja opetuksen tukihenkilöstön resurssien hallinnasta koordinoimalla lukuvuosisuunnittelua sekä opettajien määrällistä työaikasuunnittelua ja seurantaa (opetus, ohjaus, hanketyö, kansainväliset tehtävät, työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta, maksullinen palvelutoiminta jne.). Palveluista käsin laaditaan ja ylläpidetään yhteisiä toimintapelisääntöjä ja koordinoidaan pedagogista kehittämistä koulutuskuntayhtymätasolla. Palvelukokonaisuuden toimijoiden tehtävänä on koordinoida valmistavia koulutuksia, yrittäjyysopintoja ja yhteisiä tutkinnonosia sekä huolehtia niiden toteutuksesta yhdessä osaamisalojen kanssa.

Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalveluissa ilmoitetaan haettavaksi päätoimisen tuntiopettajan tehtävä, VALMA-koulutus (Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) 7.8.2017-2.6.2018 väliseksi ajaksi.

Tehtävät:
- pääosa opetuksesta ja ohjauksesta VALMA-koulutuksessa (Kittilä)
- opetusta ja ohjausta voi olla myös muissa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintayksiköissä ja tutkinnoissa
- yksilöllinen, henkilökohtaistettu ohjaus ja tuki
- ryhmän ohjaus ja yhteisöllinen tuki
- koulutuksen ja opetuksen kehittäminen

Edellytämme:
- asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuutta
- näyttöä vahvasta työelämäyhteistyöstä
- VALMA-koulutuksen opintojen opettajana ja kehittäjänä hankittua monipuolista kokemusta ja osaamista
- hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä näyttöä työskentelytaidoista erilaisissa verkostoissa
- omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta
- matkustusvalmiutta

Arvostamme:
- hyvää englannin kielen taitoa
- tietoteknistä osaamista

Valitun henkilön tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen neljän kuukauden koeaika.

Organisaation kuvaus

Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelut sekä työelämäpalvelut on yksi kolmesta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän palvelukokonaisuuksista.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Riitta Karusaari, p. 020 798 4418 tai e-mail etunimi.sukunimi@redu.fi