Open vacancy Hankasalmen kunta

KANSALAISOPISTON SUUNNITTELIJAOPETTAJAN SIJAISUUS

Hankasalmen kuntaHankasalmen kuntaHankasalmi
Työavain: 
146227
Hakuaika päättyy: 
30.7.2017 18.00
Palkka: 
Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.9.2017
Työn kuvaus

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluissa on haettavana
KANSALAISOPISTON SUUNNITTELIJAOPETTAJAN SIJAISUUS 1.9.2017 - 31.7.2019.

Suunnittelijaopettajan tehtäväkuva muodostuu opetus-, suunnittelu- ja koordinointitehtävistä sekä kunnan kulttuuripalveluihin liittyvistä tehtävistä. Vuotuinen työaika 1224 tuntia, joka jakaantuu huojennettuun opetusvelvollisuuteen (440 tuntia) ja muuhun työnantajan määräämään työhön. Opettajan muuhun työvelvollisuuteen kuuluvat kunnan kulttuuripalveluihin liittyvät tehtävät sekä kansalaisopiston yleiset järjestelyt, opetussuunnitelman laatiminen, opetuksen kehittäminen, opiskelijan ohjaus sekä muut samantapaiset tehtävät.

Opetettavat aineet liittyvät musiikin yksilöopetukseen (mm. piano, kitara) ja ryhmäopetukseen (mm. kuoro, bändi ). Omien oppituntien valmistelu ja jälkikäteistyöt tehdään opetustyöajan ja työnantajan muun määräämän työajan (eli 1 224 tunnin) ulkopuolisena aikana.

Tehtävään haemme henkilöä, jolla on musiikillista ja pedagogista osaamista sekä kokemusta opetustyöstä ja kurssisuunnittelusta sekä kulttuurituntemusta ja -osaamista. Arvostamme nykyaikaisia viestinnän ja sosiaalisen median taitoja ja edellytämme itsenäistä työotetta, hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja sekä kehittämishalukkuutta. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Kelpoisuusvaatimuksena ovat soveltuva korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagogiset opinnot (asetus 1998/986). Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Työehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen OVTES:n mukaan.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava selvitys työnantajalle terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3§:n mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
Hakuaika tehtävään päättyy 30.7.2017 klo 18.00.

Lisätietoja:
http://www.hankasalmi.fi/kulttuuripalvelut/kulttuuritoimi/ajankohtaista
http://www.hankasalmi.fi/kansalaisopisto/etusivu/blog

Sivistystoimenjohtaja/kansalasiopiston rehtori Eila Laulajainen-Malkki
eila.laulajainen-malkki@hankasalmi.fi

Organisaation kuvaus

Hankasalmi on 5300 asukkaan Hyvän arjen kunta. Häkärinteet ja Revontuli Golf ovat hienoja esimerkkejä siitä, että kunnasta löytyy aktiviteetteja kaikkina vuoden aikoina. Sijaintimme pääradan ja ysitien varrella luo kuntaamme hyvät liikenneyhteydet junalla ja autolla. Maaseutumainen Hankasalmi on osa kehittyvää ja kasvavaa Jyväskylän kaupunkiseutua. Kunnan palveluksessa on noin 450 henkilöä.