Open vacancy Keuruun kaupunki

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan toimet

Keuruun kaupunkiKeuruun kaupunki, SivistyspalvelutKeuruu
Työavain: 
146321
Hakuaika päättyy: 
28.7.2017 23.59
Palkka: 
KVTES:n mukaan
Työn luonne: 
Osa-aikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
7.8.2017
Työn kuvaus

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tervettä kasvua. Toiminnan tavoitteena on tarjota oppilaalle ennen ja jälkeen koulupäivän suunnitelmallisia, laadukkaita ja turvallisia oppimis- ja kasvuympäristöjä sekä aikuisen läsnäoloa. Toiminnan avulla vähennetään oppilaan yksinoloa, ennalta ehkäistään syrjäytymistä ja edistetään tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa.

Keuruun kaupungissa perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestää kaupunki omana toimintanaan 1.8.2017 alkaen. Toimintaa järjestetään kolmessa toimipaikassa: Keuruun keskustassa Aurinkolinnassa, Kivelän koululla sekä Haapamäen yhteiskoululla. Toiminnasta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori.

Kaupunki hakee kuutta iltapäivätoiminnanohjaajaa määräaikaisiin, osa-aikaisiin työsuhteisiin ajalle 7.8.2017 - 1.6.2018. Työaika on päivittäin 4 - 6 h toimipaikasta riippuen.

Valtioneuvoston asetuksen (115/2004) mukaisesti perusopetuslain 8a luvussa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on tehtävään soveltuva:
- korkeakoulututkinto
- ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot
- näyttötutkintona suoritettu ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

Kelpoisuus antaa luokanopetusta, esiopetusta, erityisopetusta tai aineenopetusta tai toimia oppilaanohjaajana tuottaa myös pätevyyden toimia aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana.

Toimien täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Toimiin valittujen tulee toimittaa hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaamisesta.

Hakuaika päättyy 28.7.2017. Hakemukset toimitetaan sähköisenä Kuntarekryn kautta.
Paikkoja voi hakea myös kirjallisesti toimittamalla hakemuksen, cv:n sekä kopiot työ- ja opintotodistuksista hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen:
Keuruun kaupunki
Varhaiskasvatuspalvelut
Multiantie 5
42700 Keuruu

Kuoreen merkintä: Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Haastatteluun kutsuttaviin otetaan yhteyttä 1.8.2017 ja haastattelut järjestetään 2.8.2017.

Organisaation kuvaus

Keuruulla kohtaavat maaseudun mukavuus ja seutukaupungin monipuoliset palvelut – kaikki löytyy läheltä. Silti on tilaa unelmille! Seutukunnan palveluja kehitetään aktiivisesti yhteistyössä yrittäjien kanssa. Tonttipuolella on tarjolla modernia keskusta-asumista, upeita ranta-alueita, vehreää maaseutua ja vireitä kyliä. Keuruu on elinvoimainen ja tulevaisuuteen panostava kaupunki.

Monipuolinen kulttuuritarjonta sekä liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet tuovat valinnanvaraa vapaa-aikaasi ja rentoutumiseesi. Peruspalvelut, kuten päivähoito, terveydenhoito ja asuntotarjonta ovat kunnossa.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa päivähoidon aluevastaava, p. 040 078 5572.