Open vacancy Oulaisten kaupunki

Sosiaalityöntekijä perheneuvolaan

Oulaisten kaupunkiPerusturvakeskusLautatarhankatu 7 AOulainen
Työavain: 
146722
Hakuaika päättyy: 
28.7.2017 14.00
Palkka: 
KvTes
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
Mahdollisimman pian.
Työn kuvaus

Perheneuvolan sosiaalityöntekijälle tarjoamme haasteellisen ja monipuolisen työn lasten- ja perhepalveluiden tehtäväalueella.
Työ perheneuvolassa on perheiden kanssa tehtävää monimuotoista tutkimus-, hoito-, konsultaatio- ja verkostotyötä. Työhön kuuluu myös avioliittolain mukainen perheasioiden sovittelu, jota tehdään työparityönä. Perheneuvolan työryhmään kuuluu psykologi, sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Hakijalta edellytämme kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä hyvää yhteistyökykyä. Perheneuvola toimii läheisessä yhteistyössä koulun oppilashuollon, sosiaalityön, varhaiskasvatuksen, neuvolan ja terveystoimen kanssa.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n ja 32 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Määräaikaisesti enintään vuodeksi voidaan virkaan valita sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut vähintään aineopinnot sosiaalityöstä ja käytännön harjoittelun. Lisäksi arvostamme perheneuvolan erikoistumiskoulutusta tai muuta alan lisäkoulutusta.

Virka on kunnallisen eläkelain, KvTes:n, kaupungin hallintosäännön ja perusturvan päävastuualueen johtosäännön alainen.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002). Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Organisaation kuvaus

Oulainen on n. 7600 asukkaan pirteä, nuorekas ja ystävällinen kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla. Keskustaamme hallitsee kaupungin halki virtaava Pyhäjoki, jonka hyvin hoidetuille rannoille on keskittynyt runsaasti palveluja. Keskustassa kaikki on muutaman minuutin kävelymatkan päässä.

Yhteystiedot

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (myös kopiot opinto- ja työtodistuksista) www.kuntarekry.fi.
Hakemuksen opinto- ja työtodistusjäljennöksineen voi toimittaa myös paperiversiona osoitteella Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta, Lautatarhankatu 7 A, 86300 OULAINEN. Kuoreen merkintä Hakemus. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja antavat johtava sosiaalityöntekijä Raija Saarenpää 044 4793 281 ja perusturvajohtaja Rainer Kolppanen 044 4793 280. Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)oulainen.fi.