Open vacancy Keuruun kaupunki

Lastentarhanopettaja (2 paikkaa)

Keuruun kaupunkiKeuruun kaupunki, Sivistyspalvelut, VarhaiskasvatusKeuruu
Työavain: 
148312
Hakuaika päättyy: 
22.8.2017 15.00
Palkka: 
KVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.9.2017
Työn kuvaus

Keuruun kaupungin varhaiskasvatus etsii ammattitaitoiseen joukkoonsa kahta määräaikaista lastentarhanopettajaa. Toisen toimen sijoituspaikkana on Haapamäen päiväkodin 3 - 5 -vuotiaiden ryhmä ajalla 1.9. - 31.12.2017 ja toisen Aurinkolinnan päiväkodin 0 - 6 -vuotiaiden vuorohoitoryhmä ajalla 1.9.2017 - 31.7.2018.

Lastentarhanopettajan tehtävänä on vastata oman lapsiryhmänsä kasvatuksen, opetuksen ja hoidon suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhdessä muun kasvatushenkilökunnan kanssa. Lastentarhanopettaja toimii myös kotien ja muiden asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kasvatuskumppanuuden hengessä tukien lasten kotikasvatusta.

Tehtäviin valittavilta edellytämme joustavuutta, positiivista ja aktiivista työotetta, suunnitelmallisuutta, omatoimisuutta sekä kokemusta varhaiskasvatuksesta. Lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja.

Lastentarhanopettajan toimeen on kelpoinen henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7 §:n mukainen pätevyys.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Haapamäen päiväkodin lastentarhanopettajan toimessa noudatetaan 2 kk:n ja Aurinkolinnan lastentarhanopettajan tehtävässä 4kk:n koeaikaa.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen vastaava Ulla Nybacka p. 0400 429 543 (etunimi.sukunimi@keuruu.fi).

Paikkoja haetaan ensisijaisesti sähköisesti KuntaRekry palvelussa. Paikkoja voi hakea myös kirjallisesti toimittamalla ne 22.8.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Keuruun kaupunki, varhaiskasvatuspalvelut, Multiantie 5, 42700 Keuruu.
Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset, työtodistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo.

Kirjekuoreen merkintä: Lastentarhanopettajan hakemus. Hakemukseen pyydetään myös mainitsemaan, hakeeko hakija molempia vai vain toista auki olevista toimista.

Organisaation kuvaus

Keuruulla on tarjolla modernia keskusta-asumista, upeita ranta-alueita ja lisäksi vehreää maaseutua. Keuruun keskustaajama on asukasluvultaan ja palveluiltaan suurin taajama Seinäjoen, Jyväskylän ja Tampereen välisellä maaseutualueella. Keuruu on vetovoimainen paikka tehdä kauppaa. Lähikunnista tulevat asiakkaat lisäävät ostovoimaa. Seutukunnan palveluita kehitetään aktiivisesti yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Perheiden peruspalvelut kuten päivähoito, terveydenhuolto ja asuntotarjonta ovat kunnossa. Rakentamisessa Keuruun kaupunki on satsannut viime vuosina muun muassa koulujen ja päiväkotien peruskorjaukseen, uuden palvelutalon rakentamiseen vanhuksille ja uimahallin peruskorjaukseen.

Monipuolinen kulttuuritarjonta ja liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet tuovat valinnanvaraa perheiden ja matkailijoiden vapaa-aikaan ja rentoutumiseen.

Yhteystiedot

Lisätietoja:
Varhaiskasvatuksen vastaava Ulla Nybacka p. 0400 429 543, ulla.nybacka@keuruu.fi