Open vacancy Janakkalan kunta

Lähihoitaja

Janakkalan kuntaJanakkalan kuntaJanakkala
Työavain: 
151353
Hakuaika päättyy: 
25.9.2017 12.00
Palkka: 
2097,52 euroa
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
2.10.2017
Työn kuvaus

Haemme kahta lähihoitajaa kotihoidon vuosilomasijaisuuksiin.

Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa ikäihmiselle hyvä ja turvallinen elämä omassa kodissa sairauksista tai toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Kotihoidon asiakkaille laaditaan yhteistyössä asiakkaan/läheisen/lääkärin ja hoitajan kanssa yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Käytämme hoidon suunnittelun perustana RAI- arviointia. Meillä on käytössä kotihoidon mobiili- ja Hilkka FastRoi toiminnanohjausjärjestelmä. Uusi toimintamalli mahdollistaa joustavan ja asiakaslähtöisen työkulttuurin, jossa asiakkaalle jää aikaisempaa enemmän kotikäyntiaikaa. Kuntoutumista edistävä työote tukee asiakkaidemme toimintakykyä ja mahdollisuuksia suoriutua kotioloissa mahdollisimman itsenäisesti. Avopalveluissa työskentelevät fysioterapeutit tukevat arjen aktivoinnin toteuttamista yhteistyössä kotihoidon työntekijöiden kanssa. Kotihoidon lääketieteellisestä hoidosta vastaa kotihoidon oma lääkäri. Palvelut kohdistuvat jatkossa yhä enemmän runsaasti sairaanhoidollista osaamista vaativiin asiakkaisiin.

Arvostamme kokemusta ikäihmisten kotihoitotyöstä, vastuullisuutta ja itsenäistä asiakkaan toimintakykyä tukevaa työotetta sekä kiinnostusta kuntouttavan hoitotyön kehittämiseen. Huolehdimme hyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta.

Kotihoidossa tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön. Työaikamuoto on yleistyöaika. Kotihoito toimii tällä hetkellä päivittäin klo 7 - 21:30 välisenä aikana.

Kelpoisuutena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 8 §:n mukainen kelpoisuus.

Molemmat työsuhteet ovat määräaikaisia 2.10.2017- 30.4.2018. Toimien tämänhetkinen sijoituspaikka on kotihoito Turenki, mutta työskentelyalue on koko Janakkalan kunta. Työt alkavat 2.10 tai aloitus sopimuksen mukaan. Palkkaus KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukaan on 2097,52 euroa. Työsuhteissa on kolmen kuukauden koeaika.

Laita hakemus sähköisesti www.kuntarekry.fi 25.9.2017 klo 12.00 mennessä.

Organisaation kuvaus

Janakkala on vireä, lähes 17 000 asukkaan kunta keskeisellä paikalla vehmaassa Kanta-Hämeessä.
Noin 1130 henkeä työllistävä Janakkalan kunta on joustava työnantaja, joka huomioi tarpeet sovittaa työelämä muuttuviin yksityiselämän tilanteisiin. Kuntalaisten hyvä palvelu lähtee hyvinvoivasta henkilökunnasta. Erinomaiseksi asuinkunnaksi tähtäävässä Janakkalassa tehdään aktiivisesti työtä niin johtamisen, prosessien kuin henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Terveysliikunnan puolesta puhuva kunta tarjoaa myös henkilökunnalleen hyvät mahdollisuudet liikuntaan.

Yhteystiedot

Tiedustelut: Kotihoidon ohjaajat: Lea Niemi (03) 6801351 ja Susanna Siekkinen(03) 6801350 etunimi.sukunimi@janakkala.fi