Open vacancy Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Sosiaaliohjaaja (sijaisuudet)

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymäSeinäjoki, Kristiinankaupunki, Pietarsaari, Vaasa
Työavain: 
1528
Hakuaika alkaa: 
19.1.2011
Hakuaika päättyy: 
31.12.2017 00.00
Palkka: 
KVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Osa-aikatyö
Työsuhteen kesto: 
Keikkatyö
Työn kuvaus

Sinä sosiaali- tai terveydenhuoltoalan opistoasteen tai ammattikorkeakoulutuksen saanut tai alan opiskelija. Tervetuloa työskentelemään kehittyvään ja moniammatilliseen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymään.

Sosiaaliohjaajien sijaisuuksia on tarjolla kuntayhtymän eri yksiköissä. Toiminnassamme korostuvat laadukkaat kokonaisvaltaiset vammaispalvelut.

Sosiaaliohjaajan työhön kuuluu eri-ikäisten kehitysvammaisten asiakkaiden ja asukkaiden monipuolinen ryhmä- ja yksilöhjaus sekä elämänhallinnan tukeminen joko erityiskoulutusyksikössä, toimintakeskuksessa tai toiminta- ja aikuiskoulutuskeskuksessa. Työ on päivätyötä.

Olet hakemamme henkilö jos sinulla on em. sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutus tai olet alan opiskelija. Hakijoissa arvostamme lisäksi yhteistyökykyä, joustavuutta ja ammatillista sekä asiakassuuntautunutta työotetta.

Organisaation kuvaus

Tarjoamme kehitysvammaisille ja muille itsenäisessä elämässä tukea ja apua haluaville erilaisia palveluita.

Palvelujemme painopisteenä on kehitysvammaisten erityishuolto, mutta tarjoamme palveluja myös muille erityisryhmille.

Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on
- edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista
- edistää hänen itsenäistä toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä
- turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito

Toiminta-alueemme kattaa sekä Etelä-Pohjanmaan että Pohjanmaan.
Päätoimipisteemme Eskoon palvelukeskus sijaitsee Seinäjoella.

Yhteystiedot

Eskoon sijaisrekrytointi, eskoorekry@eskoo.fi, p. 044 415 6915

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi kautta