Open vacancy Loviisan kaupunki

Paikkatietosuunnittelijan tehtävä

Loviisan kaupunkiLoviisan kaupunkiLoviisa
Työavain: 
153150
Hakuaika alkaa: 
28.9.2017
Hakuaika päättyy: 
23.10.2017 12.00
Palkka: 
TS
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
27.11.2017 tai sopimuksen mukaan.
Työn kuvaus

Loviisan kaupungin kaupunkisuunnitteluosasto hakee paikkatietosuunnittelijaa vakituiseen työsuhteeseen. Paikkatietosuunnittelijan tehtävänä on mm. kaupungin paikkatietopalveluiden ja aineistojen kehittäminen ja ylläpito Trimble Locus -tietojärjestelmäympäristössä. Lisäksi paikkatietosuunnittelija toimii Trimble Locus-järjestelmän ja internetkarttapalvelun toisena pääkäyttäjänä. Paikkatietosuunnittelijan tehtävänä on teemakarttojen, paikkatietokyselyiden ja -aineistojen valmistelu, dokumentointi ja muokkaaminen julkaisukelpoiseen muotoon, karttatuotteiden visualisointi, paikkatietopalveluihin ja -aineistoihin liittyvä koulutus ja tiedottaminen sekä käyttäjätuki. Tehtäviin kuuluu myös opaskartan laatiminen ja ylläpito sekä kaavalaskenta. Paikkatietosuunnittelija avustaa tarvittaessa kaavoitukseen, maankäyttöön ja maanmittaukseen liittyvissä tehtävissä, kuten rekisterinpidossa sekä kaavoituksen suunnitelmien ja asiakirjojen laadinnassa. Työnkuva tarkentuu valittavan henkilön erityisosaamisen perusteella.
Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto. Eduksi katsotaan maanmittausalan opinnot ja kokemus paikkatietojärjestelmistä, tietokannoista, 3D-mallinnuksesta, ilmakuvauksesta, kartoituksesta ja AutoCAD -suunnittelusta sekä niihin liittyvästä opetuksesta.
Hakijalta edellytetään Trimble Locus -paikkatietojärjestelmän hyvää osaamista. Tehtävän hoitaminen edellyttää toisen kotimaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista hallintaa sekä toisen kotimaisen kielen riittävää hallintaa.
Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.
Hakemukset pyydetään toimittamaan 23.10.2017 klo 12.00 mennessä, sähköpostitse osoitteeseen tekninen@loviisa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Loviisan kaupunki, kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto, Kuningattarenkatu 15 B/PL 11, 07901 Loviisa.

Organisaation kuvaus

Loviisa on elinvoimainen vajaan 16 000 asukkaan kaksikielinen rannikkokaupunki. Hyvinvointipalveluiden tuotannosta huolehtii noin 1 000 kaupungin työntekijää. Loviisasta löydät sekä maaseutu- että kaupunkimiljööt lähellä merta.

Yhteystiedot

Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari, puh. 0440 555 403, maaria.mantysaari@loviisa.fi