Open vacancy Janakkalan kunta

Lähihoitaja kotihoidon arviointitiimiin

Janakkalan kuntaJanakkalan kuntaJanakkala
Työavain: 
153974
Hakuaika alkaa: 
9.10.2017
Hakuaika päättyy: 
24.10.2017 12.00
Palkka: 
2140,78€
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
25.10.2017
Työn kuvaus

Janakkalan kotihoidossa toimii oma arviointitiimi, jonka tarkoituksena on asiakkaan kotona selviytymisen arviointi ja tukeminen, tehostettu palvelutarpeen arviointi ja oikea aikaisten palvelujen ja kuntoutustoimien käynnistäminen. Arviointitiimin asiakas on kuntalainen, jonka toimintakyky on laskenut tai hän akuutin sairastumisen jälkeen tarvitsee sairaalasta kotiutumisen tueksi käyntejä kotiin. Tavoitteena on mahdollistaa ikäihmiselle hyvä ja turvallinen elämä omassa kodissaan sairauksista tai toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta.

Arviointitiimin lähihoitajan tehtävänä on toteuttaa arviointijaksoja yhteistyössä asiakkaan ja läheisen, tiimin sairaanhoitajan sekä lääkärin tai tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Arviointitiimin asiakasmäärä on vaihteleva ja tästä syystä työtehtävään sisältyy kotihoidon asiakastyötä.

Käytössämme on kotihoidon mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Toimintamalli mahdollistaa joustavan ja asiakaslähtöisen työkulttuurin, jossa asiakkaalle jää aikaisempaa enemmän kotikäyntiaikaa. Kuntoutumista edistävä työote tukee asiakkaidemme toimintakykyä ja mahdollisuuksia suoriutua kotioloissa mahdollisimman itsenäisesti. Arviointitiimin lääketieteellisestä hoidosta vastaa kotihoidon oma lääkäri.

Palvelut kohdistuvat jatkossa yhä enemmän runsaasti sairaanhoidollista osaamista vaativiin asiakkaisiin. Arvostamme kokemusta ikäihmisten kotihoitotyöstä, vastuullisuutta ja itsenäistä asiakkaan toimintakykyä tukevaa työotetta. Huolehdimme perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta.

Kotihoidossa tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia ja mahdollisuutta auton käyttöön. Työaikamuoto on yleistyöaika ja arviointitiimin lähihoitajan tehtävä on pääosin päivävuorossa, sisältäen viikonloppuvuoroja. Kotihoito toimii tällä hetkellä päivittäin klo 7 - 21.30 välisenä aikana.

Kelpoisuutena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 8§:n mukainen kelpoisuus.

Työsuhde on määräaikainen ajalle 25.10.2017 - 24.8.2019. Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on Turengin kotihoito, mutta työskentelyalue on koko Janakkalan kunta. Palkkaus KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukaan on 2140,78 euroa. Työtehtävä sisältää verinäytteiden ottoa, johon työntekijä saa työpaikkakoulutuksen. Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika. Valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää lääkärinlausunto terveydentilastaan.

Organisaation kuvaus

Janakkala on vireä, lähes 17 000 asukkaan kunta keskeisellä paikalla vehmaassa Kanta-Hämeessä.
Noin 1130 henkeä työllistävä Janakkalan kunta on joustava työnantaja, joka huomioi tarpeet sovittaa työelämä muuttuviin yksityiselämän tilanteisiin. Kuntalaisten hyvä palvelu lähtee hyvinvoivasta henkilökunnasta. Erinomaiseksi asuinkunnaksi tähtäävässä Janakkalassa tehdään aktiivisesti työtä niin johtamisen, prosessien kuin henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Terveysliikunnan puolesta puhuva kunta tarjoaa myös henkilökunnalleen hyvät mahdollisuudet liikuntaan.

Yhteystiedot

Tiedustelut: kotiutushoitaja Tanja Sillanpää 03-6801944 tai kotihoidon ohjaaja Lea Niemi 03-6801351
sähköposti etunimi.sukunimi@janakkala.fi

Laitathan hakemuksen sähköisesti www.kuntarekry.fi 24.10.2017 klo 12.00 mennessä.