Open vacancy Kuopion kaupunki

Talousjohtaja

Kuopion kaupunkiKuopion kaupunki, 113005 Kaupunginhallitus, 200004 Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue, 201003 KonsernipalveluKuopio
Työavain: 
154494
Hakuaika alkaa: 
10.11.2017
Hakuaika päättyy: 
30.11.2017 12.00
Palkka: 
6400
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.1.2018
Työn kuvaus

Kuopion kaupunki hakee talousjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan.
Talousjohtajan tehtäviin kuuluu talouden kokonaisjohtaminen kaupunginjohtajan tukena. Talousjohtajan johtama talous- ja omistajaohjausyksikkö vastaa mm. kaupungin taloussuunnittelusta ja seurannasta, rahoituksesta ja maksuliikenteestä, hankintojen ohjauksesta, tiedolla johtamisen tuesta ja sisäisen laskennan ohjauksesta. Talousjohtajalla on merkittävä rooli kaupunkikonserniin kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen omistajaohjauksessa. Talousjohtajan tehtävistä on määrätty tarkemmin elinvoima - ja konsernipalvelujen palvelualueen toimintasäännössä (www.kuopio.fi/fi/saannot-ja-ohjeet).

Talousjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä johtamiskokemus. Lisäksi arvostamme kokemusta vaativista talousjohdon tehtävistä sekä kaupallista ja/tai juridista osaamista. Viran hyvään hoitamiseen tarvitaan lisäksi strategista ajattelukykyä ja kehittämishalua, laajojen kokonaisuuksien hallintaa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, esimiestaitoja ja hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Talous- ja rahoitusjohtajan virka on asiakkuusjohtajatasoinen virka, joka kuuluu kokonaistyöajan ja kokonaispalkkauksen piiriin.

Viran täytössä noudatetaan kuuden(6) kuukauden koeaikaa.
Henkilön on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Organisaation kuvaus

Kuopio on Suomen 9. suurin kaupunki. Kaupunki työllistää n. 5800 työntekijää ja konsernitase on 1,6 MRD €. Tytäryhtiöitä on 25 ja osakkuusyhtiöitä 17.

Yhteystiedot

Lisätietoja virasta antavat hallintojohtaja Heikki Vienola, p. 044-718 2021 ja vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, p. 044-718 2790